Arutelu Rail Balticu trassi üle jätkub

1192

Uue variandi järgi läbiks raudtee Saku, Kiili ja Rae valdasid.

13. jaanuaril arutasid  Harjumaa vallajuhid Kiili gümnaasiumis Rail Balticu raudteetrassi rajamist.

Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi: „Omavalitsused tegid ettepaneku lisada Rail Balticu trassi alternatiivide hulka Tallinna ringteel kulgev variant. Kuna trass möödub mitmest suuremast asulast – Lagedi, Jüri, Kurna, Luige ja Saku – siis enne lõpliku trassikoridori kinnitamist on vaja välja tuua konkreetsed tehnilised lahendused trassi möödumiseks asulatest ning paigutamiseks nii, et mitte halvendada nendes asulates elavate inimeste elukeskkonda.“

Ta lisas, et seega ei toetata trassivarianti, mis kulgeb Raasiku valla läheduses: „Omavalitsused leiavad, et Harjumaale ei sobi kõik teised variandid, välja arvatud 12A, arvestades maakonna elukorraldust, kuna lõhuvad looduskeskkonda, elamualasid ega aita kaasa siseriikliku ühistranspordisüsteemi parandamisele.“

Ettepaneku trassi analüüsida tegid Rae, Saku, Raasiku, Jõelähtme, Kose, Juuru ja Tallinna omavalitsused. Kiili vald ettepanekule alla ei kirjutanud, kuna on seisukohal, et Tallinna ringtee variant ei sobi, sest see läbib tihedalt asustatud Luige alevikku.

Jaanuari lõpus kogunes majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis Rail Balticu juhtkomitee, mis otsustas võtta analüüsimisele Tallinna ringtee trassi kui võimalikku varianti. Seetõttu lükkub Harjumaale sobiva trassi leidmine mai algusesse.

Raasiku vallavalitsus arutas möödunud nädala istungil OÜ Hendrikson & Ko koostatud Rail Balticu raudteetrassi alternatiive ning sihtpunkte.
Vallavanem kommenteeris, et üks pakutud trassialternatiiv läbib ka  Raasiku  valla  Kulli  küla:  „Üldiselt jäävad nii trasside variandid kui ka sihtpunktid Raasiku vallast välja. Vallavalitsus toetab Rail Balticu kulgemist trassil, mis läbib Tartu linna.“

Raivo Uukkivi rääkis, et eelmisel kolmapäeval oli Rail Balticu teema kõne all ka HOLi volikogus: „Ettekannetest võis mõista, et kuigi analüüsimisele lisati ringtee variant, ei ole tehniliselt seda varianti võimalik siiski rajada. Ka ei ole enam võimalik diskuteerida Tartu suunal kulgeva trassi üle, sest Baltimaade peaministrid on juba 2011. aastal trassi kokku leppinud ja selle muutmine pole enam võimalik.“

Eelmine artikkelKuusalu valla MV korvpallis võitis taas BC Kupu
Järgmine artikkelURMAS KIRTSI: „Kiiu lasteaed on kõige tähtsam.“