Loksal tõusevad vee ja kanalisatsiooni teenushinnad

2038

Konkurentsiamet kooskõlastas OÜ Loksa Haljastus taotlusel senisest ligi poole kõrgemad teenushinnad.

Vastavalt konkurentsiameti kooskõlastusele hakkavad Loksa linnas alates 1. augustist kehtima uued joogivee tarbimise ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenushinnad.

Vee eest tuleb seni maksta koos käibemaksuga 0,77 eurot kuupmeetri eest. Uus hind on ilma käibemaksuta 1,05 eurot, koos käibemaksuga 1,26 eurot.

Reovee teenuse hind on praegu koos käibemaksuga 1,61 eurot kuupmeeter. Alates 1. augustist on see ilma käibemaksuta 1,90 eurot ja koos käibemaksuga 2,28 eurot.

OÜ Loksa Haljastus juht Jüri Veber selgitas Sõnumitoojale, et uue hinna kujundamiseks tuli vee-ettevõtjal täita konkurentsiameti jaoks detailne küsimustik, see sisaldas üheksa mahukat tabelit andmetega, mis tulenevad ettevõtte majandusaastate aruannetest: „Konkurentsiameti kontroll käis ka kohapeal, auditeeriti osaühingu tegevust. Meie ettevõtjana ei saa mõjutada hindade suurust, see tuleneb objektiivselt Loksa Haljastuse võetud kohustustest ja reaalsetest kuludest. Seoses ÜVK projektiga on ettevõttel suured kohustused, hinnamuutus on nõue, mis kaasneb KIKilt saadud finantseerimistoetusega.“

Vastavalt veeseadusele peab konkurentsiamet kooskõlastama hinnamuutused neis piirkondades, kes elanikke on 2000 ja rohkem. Loksal on rahvastikuregistri järgi elanikke ligi 3000.

Loksa Nõmme linnaosa inimestes on ärevust tekitanud maikuu Loksa Elus ilmunud teade, et kinnistuomanikelt hakatakse nõudma dokumente heitvee ja fekaalide õigeaegse äraveo kohta lokaalsetest kogumismahutitest. Lisatud on, et alates maikuust hakkab Loksa Haljastus seoses korduvate kaebustega kontrollima realiseeritud vee kuupmeetreid.

Eriti on arutelusid põhjustanud teate viimane lause: „Heakorra eeskirja rikkumise korral ning heitvee omavolilise kanaliseerimise ilmnemisel koostab ülevaatust teinud linnavalitsuse volitatud isik sellekohase akti ning vee-ettevõtja võib kinnistule vee andmise sulgeda ette teatamata.“

Küsitud on, kas sedasi asub Loksa Haljastus survestama Nõmme elanikke, et nad liituksid ÜVK projekti käigus rajatava kanalisatsioonitrassiga. Kuna liitumistasu on 1200 eurot, on paljud sealsed majaomanikud öelnud, et neil seda summat pole ning jätkavad oma kogumiskaevude tühjendamist purgimisauto teenust kasutades.

Kuigi teatele on alla kirjutanud OÜ Loksa Haljastus vanemmeister Nadežda Tokareva, kommenteeris Jüri Veber Sõnumitoojale, et kedagi ei kavatseta survestada ja nii lihtsalt siiski vett kinni keerata ei saa, eelneb pikk protsess. Kui avastatakse rikkumine, siis lähtutakse Loksa linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise, kasutamise ja liitumistasu võtmise korrast.

Ta märkis, et Nõmme linnaosa kohta on olnud korduvalt signaale, kuidas mõned elanikud tühjendavad oma kogumiskaevud kraavidesse või naabri krundile.

Praeguse seisuga on Nõmme linnaosast esitatud 8 avaldust kanalisatsiooniga liitumiseks. Kinnistuid on seal kokku 77.

Loksa Haljastuse surveks kanalisatsiooniga liitumise nimel on eramajade omanikud pidanud ka asjaolu, et fekaaliautosid ei ole enam võimalik tühjendada Loksa biopuhasti purgimiskohta.

Jüri Veber kinnitas, et tegu ei ole sooviga purgimisautode tööd takistada. Käib Loksa reoveepuhasti rekonstrueerimine ning seoses sellega on alates 20. juunist purgimisteenus ajutiselt peatatud, fekaaliautod saavad paagitäied viia Kolka, Võsule, Kuusallu.

Eelmine artikkelIda-Harju noored said projektitoetuse
Järgmine artikkelAruküla kohvikutepäev algab öösel