Arupärimine Kuusalu valla eelarvekomisjoni juhi MARGUS SOOMI kohta

1936

SULEV VALDMAA küsis, kas MARGUS SOOM sobib eelarvekomisjoni esimeheks.

Kuusalu vallavolikogu liige Sulev Valdmaa, kes kandideeris volikogusse opositsiooni jäänud IRLi nimekirjas, esitas veebruarikuu volikoguistungil kirjaliku arupärimise volikogu esimehele Enn Kirsmanile. Selles on käsitletud volikogu liikme, valla eelarvekomisjoni esimehe Margus Soomiga seotud ettevõtete maksuvõlgnevusi.
Sulev Valdmaa kirjutas arupärimises, et inforegistri andmetel on Margus Soom juhatuse liige Kahala Järv MTÜs, KTK Haldus OÜs, Kuusalu Karate Koolis, Kiiu Metall Uks OÜs ja Kiiu Metall Konstruktsioonid OÜs. Kiiu Metall Konstruktsioonid OÜ kohta on avaldatud ametlik kustutamishoiatus äriregistrist. Maksu- ja tolli­ameti andmetel on ettevõtte maksuvõlg 20 165,85 eurot, 25. veebruari 2015 seisuga on arvestuslik intress 21 292,06 eurot. Kiiu Metall Uks OÜ on likvideerimisel, selle firma maksuvõlg on 17 543,09 eurot, arvestuslik intress 10 518,68 eurot. Lisatud on, et äriregistri andmetel on Kuusalu Karate Koolil majandusaasta aruanne õigeaegselt esitamata.
Sulev Valdmaa küsis, kas volikogu esimees peab Margus Soomi sobivaks isikuks Kuusalu vallavolikogu eelarvekomisjoni esimehe kohal ning kas vastab tõele, et tema volikoguliikme hüvitis ja komisjoni esimehe tasu kantakse mitte isiklikule pangakontole, vaid Kuusalu Karate Kooli kontole ning kas neilt summadelt maksti riigile tööjõutasud. Veel küsis arupärija, kas Enn Kirsman arvab, et nimetatud toiminguga aitab Kuusalu vallavalitsus kaasa Margus Soomi kõrvalehoidmisele tema võlgnevuste tasumisest ja kas on kavas Margus Soomi väljavahetamine Kuusalu valla eelarvekomisjoni esimehe kohalt.
Enn Kirsman vastas arupärimisele kirjalikult ja suuliselt kuu aega hiljem, 25. märtsi volikoguistungil: „Margus Soom kandideeris 2013. aasta valimistel Reformi­erakonna nimekirjas, kogus 40 vallakodaniku toetuse ja osutus volikokku valituks. 31. oktoobril 2013 sõlmisid valimisliidus Ühine Kodu ja Reformierakonnas kandideerinud ning valituks osutunud volikoguliikmed koalitsioonilepingu, milles on sätestatud, et eelarvekomisjoni esimehe ametikoha mehitab Reformierakond. Erakond tegi ettepaneku mehitada nimetatud ametikoht Margus Soomiga, kes kogus 20. novembril 2013 komisjoni esimeeste valimiseks korraldatud hääletusel 17 poolt- ja 2 vastuhäält. Volikogu kinnitas ta komisjoni esimeheks. Mul ei ole volikogu esimehena ühtegi seadusest tulenevat põhjust mitte pidada Margus Soomi sobivaks täitma Kuusalu vallavolikogu eelarvekomisjoni esimehe ametikohta.“
Kuusalu Karate Kooli pangakontole hüvitise kandmise kohta vastas Enn Kirsman, et see vastab tõele ja riigimaksud on summalt tasutud: „Kui inimene avaldab soovi suunata oma hüvitis või töötasu tervikuna või mingi osa sellest toetuseks MTÜle või isikule, on tasu väljamaksja kohustus seda tahet arvestada. Kas Margus Soomi selliselt väljendatud tahtes peitub soov hoiduda kõrvale võlgnevuste tasumisest, puudub mul vähimgi informatsioon, seda peaks arupärija küsima otseallikast.“
Eelarvekomisjoni esimehe võimaliku väljavahetamiskava kohta kirjutas volikogu esimees, et Reformierakonnast ei ole sellist ettepanekut tehtud ega seda küsimust arutatud: „Ka ei ole volikogu esimehele laekunud umbusalduse avaldamise avaldust. Minule teadaolevalt ei ole Margus Soomi väljavahetamist eelarvekomisjoni esimehe ametikohalt plaanis.“
Margus Soom palus volikogu istungil sõna ja lausus endaga seotud ettevõtete kohta, et kaubamärk Kiiu Metall all tegi möödunud sajandist kuni lähiajani sertifitseeritud toodangut Soome ja USAsse. On andnud elatist Kuusalu valla 20-30 perele. Ettevõtte osalusel on Kuusalu vallas valminud Balti Spoon ja Loksa Laevatehase juurdeehitus, Tallinnas Fahle maja , Tartus Tasku kaubanduskeskus, Kuperjanovi linnak. Nüüd on ettevõtted  majandusolukorra muutumise tõttu ümberkorraldamisel ja likvideerimisel.
„Äripartnerite soovil ei ole ettevõtete likvideerimisega kiirustatud. Laekumata on osa arveid, ka maksuametiga on vaidlus mõnede arvete osas. Arvete laekumisel kõrvaldatakse võlgnevused.  Ettevõtete likvideerimine toimub seaduspäraselt ja avalikult, midagi ei varjata. Parimaks tõestuseks on , et olen ise end määranud ettevõtete likvideerijaks. Arupärimise küsimused on esitatud kaudsete väidete pealt ja halvustavas valguses, enne nende esitamist oleks võinud mulle helistada info saamiseks,“ rääkis ta.
Kuusalu Karate Kooli kohta ütles Margus Soom pärast volikoguistungit Sõnumitoojale, et volikoguliikme hüvitise ülekandmine on tema panus  Kuusalu karate arengule: „Koos  Taavi Ustaviga treenime Kuusalu lapsi tasuta. Juhindume Taaviga idamaisest filosoofilisest tõdemusest – mida oled elus tasuta saanud, pead ka tasuta edasi andma. Olen elult palju saanud, nüüd olen jõudnud sellesse ajajärku, kui on tasuta tagasi andmise aeg – lastele, perele, kogukonnale, ühiskonnale. Kahjuks rikkus Sulev Valdmaa minu kõne ajal volikogu töökorda ja katkestas pidevalt  minu kõnet. Koosoleku juhataja kutsus teda korduvalt korrale ja lõpuks pidi lõpetama arupärimise. Minu selgitused volikogus jäid poolikuks.“

Eelmine artikkel29. märtsil
Järgmine artikkelLahemaa kaitsekorralduskavasse 200 ettepanekut kultuuripärandist