Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gul on õues lae­nu­tus­kapp

65
Lae­nu­tus­ka­pi esi­me­ne ka­su­ta­ja oli val­la­va­nem RAUL SIEM (paremal).

Kol­ma­päe­val, 5. jaa­nua­ril pan­di Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu vä­li­suk­se kõr­val töö­le lae­nu­tus­kapp. See on os­te­tud kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi täien­da­vast Co­vi­di-meet­mest saa­dud toe­tus­ra­ha­ga, mi­da oli kok­ku 8611 eu­rot. Toe­tust taot­les Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu, pro­jek­ti kir­ju­tas di­rek­tor Eha Alt­mäe. Lae­nu­tus­ka­pi esi­me­ne ka­su­ta­ja oli val­la­va­nem Raul Siem. Eha Alt­mäe: „Val­la­va­nem re­gist­ree­ris end lu­ge­jaks, bro­nee­ris raa­ma­tu, pa­ni­me sel­le lae­nu­tus­kap­pi ja ta sai te­le­fo­ni sõ­nu­mi. Val­la­va­nem lae­nu­tas Bul­ga­ko­vi „Meis­ter ja Mar­ga­ri­ta“, mi­da oli­gi soo­vi­nud lu­ge­da.“ Lä­hia­jal pan­nak­se ka­pi­le ku­jun­dusk­leep­sud. Lae­nu­tus­kapp või­mal­dab raa­ma­tuid lae­nu­ta­da kon­tak­ti­va­balt ja ka siis, kui raa­mat­ko­gu on su­le­tud. Kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi Co­vi­di-meet­me toel sai eel­mi­sel aas­tal lae­nu­tus­ka­pi ka Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu. Eha Alt­mäe sõ­nul Aru­kü­la lae­nu­tus­ka­pi pai­gal­da­mi­ne ve­nis, sest tek­ki­sid tar­ne­ras­ku­sed.

Eelmine artikkelVal­da­de et­te­pa­ne­kud kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se ra­ja­mi­seks kü­la­des
Järgmine artikkelAnija volikogu arutas istungil kaitsemaskide kandmist