Aruküla huvialakeskus Pääsulind tähistab 30. sünnipäeva

830
Pääsulinnu kooli juubelipeole olid kutsud praegused ja endised õpetajad.

„Pääsulinnu kool loodi uue rahvusliku ärkamisaja ning laulva revolutsiooni tuules ja innustuses,“ ütles Aruküla huvialakeskuse kauaaegne direktor MALLE JAAKO.

Reede, 29. märtsi õhtul tähistati Aruküla mõisas seal 1989. aastast tegutsenud Pääsulinnu kooli juubelit. See ei olnud esimene ega viimane üritus, mis huvialakeskuse 30aastaseks saamise puhul korraldatakse. 17. märtsil oli Aruküla põhikooli saalis kontsert, kus esinesid Aruküla ja Raasiku bändid ning Pääsulinnu orkester, 21. märtsil õpilaskontsert mõisas.

Sünnipäeva tähistatakse ka Raasiku filiaali kevadkontserdiga ja Pääsulinnu näiteringi etendusega, aprillis korraldab kontserdi väikelaste muusikaring.

„Nii et pidustused kestavad,“ sõnas Pääsulinnu direktor Malle Jaako.

Rahvarindest Estonian Airini
Lastele muusika- ja kunstiõpet pakkuva huvikooli loomise inistatiivgrupp sai 1989. aasta kevadel kogukonna toetuse Rahvarinde tugigrupi koosolekul. Oli rahvuslik ärkamisaeg ja just sellepärast sai koolile pandud romantiline nimi Pääsulind, mis on siiani kooli vapilind.
Kooli esimene direktor Maia-Reta Trampärk meenutas, asi sai alguse sellest, et tegi Aruküla koolis muusikaklassi. Kuna õpilasi oli palju, hakkas piirama ruumipuudus, klaveritunnid toimusid ta kodus. Et saada maja muusika- ja kunstikooli tegemiseks, viidi Aruküla kolhoosi esimees Rein Koch – mõisamaja kuulus kolhoosile ning kolhoos plaanis sinna teha oma peopaiga – tutvuma Tallinna Vanalinna hariduskolleegiumiga. Pärast seda oli majandijuht nõus Aruküla uuele koolile õla alla panema. Kui õpetajad olemas ja lapsedki vastu võetud, läks Maia-Reta Trampärk kultuuriministeeriumisse koolitusluba saama.

„Sealt öeldi, seadus on selline, et enne küsitakse ministeeriumist luba, kas tohib, ja alles seejärel tehakse kool, nii et tehke järgmisel aastal,“ jutustas esimene koolijuht.

Ta kurtis muret Kooriühingu esimehele Paul Rauale, kes kiitis algatuse heaks ning pakus välja teha kool väike-ettevõttena Kooriühingu juurde: „Ütles, et mina hakaku direktoriks. Kui vastasin, et ma ei tea sellest tööst midagi, teatas, et see on väga lihtne, pane kõik teised tööle.“

Koos Paul Rauaga käis Maia-Reta Trampärk tollase maavanema Anti Oidsalu jutul, kes leidis samuti, et kooli mõte on hea ning lubas kooli tõusnud viina- ja suitsuaktsiisidest toetada.

1992. aastal väikeettevõtted kaotati. Toonane õppealajuhataja, alates 1995. aastast Pääsulinnu direktori ametis Malle Jaako märkis, et maavalitsuse toetus lõppes ning Pääsulinnul ei olnud raha, et õpetajaile puhkusetasusid maksta.

„Vallad olid alles moodustatud ning esimene vallavanem Toivo Veenre ütles, et kui suudame võlad likvideerida, võtab meid sügisest valla tiiva alla. Läksime Maia-Retaga, kes on alati olnud väga julge ja ettevõtlik, taas Anti Oidsalu jutule, kes töötas siis juba Estonian Airis. Ja ta eraldas meile raha! Saime palgad makstud ja sügisest valla toel edasi tegutseda. Sellest saadik oleme hoitud ja kaitstud, saanud õitseda ja areneda,“ rääkis Malle Jaako.

30 aasta jooksul on Pääsulinnu muusikaosakonna lõpetanud 119 last, 4. klassi ehk algastme muusikakooli lõputunnistusi on välja antud 203. Alates 2001. aastast on Pääsulinnul filiaal ka Raasikul, algul koolis, nüüd juba aastaid rahvamajas. Kahes osakonnas kokku on praegu ligi 200 õpilast, neist 120 muusikaosakonnas, teised kunsti-, näite- või väikelaste muusikaringides.

Vallavalitsus ja kool tänasid
Reedesel peol, kuhu olid kutsutud Pääsulinnu endised ja praegused töötajad, vilistlased, koostööpartnerid ja sõbrad, andis Raasiku vallavanem Andre Sepp Malle Jaakole vallavalitsuse tänukirja pikaajalise pühendunud töö eest Aruküla huvialakeskuse juhtimisel.
Vallavalitsuse tänukirjad ja kommikarbi koolilt said veel ligi 30 aastat Pääsulinnus töötanud õpetajad Juhan Trump ja Mae Trump, rohkem kui 20 aastat seal lapsi õpetanud Terje Saarem, Ülo Udumäe, Eve Vendt, Katrin Varik, Natalia Kostrõkina ja Piret Stern-hof ning üle 10 aasta Pääsulinnus töötanud Joel Ots, Reet Filippov, Valentina Väli, Tiiu Lell, Maire Nagla ja Glaire Helilaid-Ruben.

Malle Jaako tänas ka kõiki teisi praeguseid ning endiseid kauaaegseid kolleege ning koostööpartnereid – vallajuhte, kooli hoolekogu esimehi, teiste haridus- ja kultuuriasutuste juhte, kolleege naabervaldadest, kes olid tulnud 30aastast kooli õnnitlema.

Peol esinesid peamiselt Pääsulinnu vilistlased ja õpetajad: metsasarvemängija Jürnas Rähni, kes õpib Muusikaakadeemias ja mängib ERSOs; esimese lennu vilistlane ja Pääsulinnu endine õpetaja Age Imala koos teise vilistlase Egle Liiskmanniga, kes mängisid torupilli; ansambel Trump ja Ässad ehk laulutrio Mae Trump, Heldin Raidmaa ja Külli Ovir; Aruküla noortekoori mehed, kellest valdav enamus on Pääsulinnu vilistlased; ja teised.

Eelmine artikkelKuusalu Ettevõtjate Liidu kogunemine
Järgmine artikkelAeg­vii­du õpi­la­ne IND­REK NOOR või­tis puu­kä­si­töö kon­kur­si