Aru­kü­las ko­gu­kon­na­päev-ar­va­mus­fes­ti­val

937

Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul tu­leb pü­ha­päe­val, 16. juu­lil esi­mest kor­da ko­gu­kon­na­päev „Te­re tu­le­mast!”. Päe­va kor­ral­da­ja, Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas: „Plaa­nis on ter­vi­ta­da ko­gu­kon­na uu­si liik­meid, ühen­da­da ja väär­tus­ta­da Aru­kü­la ela­nik­ke. Tu­leb ar­va­mus­ring, kus rää­gi­tak­se ko­gu­kon­na tee­mal ning sü­gi­ses­te va­li­mis­te oo­tu­ses on vest­lus­ring noor­te­le, et nad teak­sid mi­da oo­da­ta, ku­na tä­na­vu saa­vad esi­mest kor­da va­li­ma min­na ka 16aas­ta­sed.”

Eelmine artikkelEsi­lii­ga B juu­ni­kuu pa­rim tree­ner on Raa­si­ku Jo­ke­ril
Järgmine artikkelKuusalu tennisemeister on RISTO ROOS