Aru­kü­la SK ei pää­se­nud Ees­ti MV pool­fi­naa­li

1552

Ees­ti kä­si­pal­li meist­ri­lii­ga ka­he või­du­ni män­gi­tud vee­ran­di­fi­naa­lis kao­tas Aru­kü­la Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti­le mõ­le­mad män­gud ning eda­si ei pää­se­nud.
Tei­si­päe­val, 18 ap­ril­lil Viim­sis toi­mu­nud män­gus oli ko­du­mees­kond pa­rem 29:25. Ava­poo­la­ja või­tis Viim­si 14:10 ning läks va­he­peal ka 8 vä­ra­va­ga et­te, kuid män­gu lõ­pus te­gi Aru­kü­la tub­li spur­di, kuid või­duks sel­lest ei pii­sa­nud. Aru­kü­la mees­kon­na ka­suks vis­ka­sid Rau­no Esop 7 ja Siim Vald­lo 5 vä­ra­vat.
Kaks päe­va hil­jem, 20. ap­ril­li Aru­kü­las toi­mu­nud tei­ses män­gus jäi Aru­kü­la Viim­si mees­kon­na­le al­la veel na­pi­malt kui esi­me­ses män­gus – 27:29, see­juu­res või­tis Aru­kü­la mees­kond ava­poo­la­ja 15:14, kuid see tä­hen­das siis­ki, et meist­ri­võist­lu­sed on Aru­kü­la mees­kon­na jaoks lõp­pe­nud. Vii­ma­se män­gu edu­ka­mad olid Krist­jan Järv ja Rau­no Esop, kumb­ki vis­kas 5 vä­ra­vat.
Aru­kü­la SK tree­ne­ri Toi­vo Jär­ve sõ­nul oli ju­ba vee­rand­fi­naa­li pää­se­mi­ne si­su­li­selt ees­mär­ki­de täi­tu­mi­ne.
„Noo­re­mad män­gi­jad te­gid kind­las­ti hea hooa­ja. On sel­ge, et Viim­si mees­kon­na ta­se on meie omast kõr­gem,“ kom­men­tee­ris ta.
Pool­fi­naa­lis on Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti vas­ta­ne HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per, tei­ses pool­fi­naa­lis koh­tu­vad mul­lu­sed fi­na­lis­tid Põl­va Ser­vi­ti ja Vil­jan­di HC. Pool­fi­naa­li­des män­gi­tak­se kol­me või­du­ni. Keh­ra ja Viim­si esi­me­ne mäng on kol­ma­päe­val, 26. ap­ril­lil Keh­ras, tei­ne ree­del, 28. ap­ril­lil Viim­sis, kol­mas es­mas­päe­val, 1. mail taas Keh­ras.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la tee­de­le pa­neb must­kat­te Lem­min­käi­nen Ees­ti AS
Järgmine artikkelVõistlustantsu maailmameister ARMEN TSATURYAN andis Arukülas trenne