Penin­gi või­tis Ees­ti võist­kond­li­ke ko­roo­na ka­ri­ka­võist­lu­se tei­se eta­pi

49

GUI­DO TREES

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel oli Oris­saa­re Spor­di­saal ko­roo­na pä­ralt ja häs­ti võist­le­sid Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi män­gi­jad.

Lau­päe­val võis­tel­di Saa­re see­ria­võist­lu­se esi­me­sel eta­pil ja es­ma­kord­selt või­tis Vil­jar Me­hik Pe­nin­gi klu­bist. Nais­te hul­gas ko­gus Piia-Liis See­der võit­ja­ga võrd­selt punk­te, kuid hal­vem koe­fit­sient jät­tis ta tei­seks. Esi­küm­nes­se jõud­sid ka Ah­met Kink ja Jev­ge­ni Põsh­nõi Pe­nin­gi klu­bist. Järg­mi­sel päe­val ka­su­tas Pe­nin­gi enda võist­le­ja­te lau­da­de­le ja­ga­mi­sel eel­mi­se võist­lu­se jär­jes­tust ning võist­le­jad tões­ta­sid oma klas­si. Esi­me­sel laual oli pa­rim Vil­jar Me­hik, tei­sel laual või­tis Ah­met Kink ja kol­man­dal laual Jev­ge­ni Põsh­nõi. Nel­jan­dal laual lep­pis Gui­do Trees tei­se ko­ha­ga ja nais­te laual oli Piia-Liis See­der kol­mas.

Kok­ku­võt­tes või­tis Pe­nin­gi Ees­ti ko­roo­na võist­kond­li­ku ka­ri­ka­võist­lu­se tei­se eta­pi 4punk­ti­se edu­ga ning jääb Sa­ku Tirt­sust ma­ha en­ne vii­mast det­semb­ri alul Raa­si­kul toi­mu­vat etap­pi 4 punk­ti­ga. Esi­me­sel eta­pil punk­ti­ga Pe­nin­git edes­ta­nud Kad­ri­na klu­bi jääb Pe­nin­gi KMKst ma­ha 4 punk­ti­ga, järg­ne­vad saar­la­sed ja pär­na­ka­te esin­du­sed.

Eelmine artikkelAeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo avas taas uk­sed
Järgmine artikkelAruküla võistkond on Eesti karikavõitja 2022 noormeeste D2-vanuseklassi käsipallis