Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu aju­ti­selt su­le­tud

1958

Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu on juu­ni lõ­pu­ni lu­ge­mis­saa­li re­mon­di tõt­tu su­le­tud. Re­no­vee­rib Ac­cu­ra­to Fas­saa­did OÜ, maks­ma lä­heb 16 700 eu­rot. Han­kes osa­le­nud mõ­le­mad pak­ku­jad üle­ta­sid val­la han­kep­laa­nis et­te näh­tud 15 000 eu­rot. Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas eral­da­da puu­duo­le­va ra­ha re­serv­fon­dist. Re­mon­di ajal lae­nu­ta­mist ei toi­mu, raa­ma­tuid saab ta­gas­ta­da õues asu­vas­se ta­gas­tus­kas­ti.