Anija vallamajas koondatakse 2 ametikohta

795

Seoses muudatustega Anija vallavalitsuse struktuuriüksustes koondatakse kaks ametikohta: arhitekti ning  arengu- ja planeeringuspetsialisti koht. Nende asemel tehakse üks koht ametinimetusega arhitekt-planeeringuspetsialist, kes hakkab lahendama valla arhitektuurilisi ja ruumilisi planeeringuid. Seni olid arhitekt ja arengu- planeeringuspetsialist tööl poole kohaga. Teine uus ametikoht on majandusspetsialistile, kelle kohustuseks jääb valla majanduse sõlmküsimuste lahendamine. Siiani oli see valdkond pearaamatupidaja ja majanduse vanemspetsialisti tööüles-annete seas. Ka otsitakse uut keskkonnaspetsialisti, sest seni sel kohal töötanud  Helle Palm läheb pensionile. „Vallavalitsuse struktuuri  muudeti selleks, et jagada ümber teenistujate tööülesanded ja vastutus,“ selgitas vallavanem Tiit Tammaru.