Arenduskoja Leader- piirkonnal on ühine nõustaja

2684
Möödunud nädalal käis TIINA VILU koos Arenduskoja juhi Heiki Vuntusega Itaalias rahvusvahelisel Leader-seminaril LINC. Foto Heiki Vuntus

MTÜ Arenduskoda projektide konsultandi-nõustajana töötab Kadrina valla endine arendusnõunik TIINA VILU.

Alates märtsist Arenduskoja projektide konsultandi-spetsialistina tööle asunud Tiina Vilu ütleb, et eelnõustamised juba käivad, ehkki uue rahastusperioodi määrus veel ei kehti ning esimesed taotlusvoorud kuulutatakse välja tõenäoliselt kevadel. Samas on strateegiasse kirjutatud tegevused teada, uus    strateegia on kahel korral maaeluministeeriumis üle vaadatud, ühtegi tegevust pole välja võetud.
Tiina Vilu on Kadrina valla arendusnõunikuna  tegelenud Leader-programmiga alates MTÜ Arenduskoda reorganiseerimisest. Oli konsultandi rollis, aitas esimest strateegiat koostada ja kogu protsessi üles ehitada. Ta on nõustanud ka teiste tegevuspiirkondade strateegiate koostamist ning oli Arenduskoja uue strateegia konsultant.
Eelmisel rahastusperioodil polnud Arenduskojal kogu piirkonna ühist nõustajat. Arenduskotta kuuluvatel Kuusalu, Kadrina, Tapa ja Vihula vallal ning Loksa linnal olid eraldi nõustajad, kes tegid nõustajatööd oma põhitöö kõrvalt.
Tiina Vilu tõdeb, et seetõttu oli nõustamine valdades ebaühtlane, erineva kvaliteediga. Projektide erinev tase ilmnes eelmisel rahastusperioodil sageli alles siis, kui need olid jõudnud Arenduskotta ja osade taotlejate puhul algas sisuliselt nende jooksutamine, tuli tuua lisadokumente.
Kõige keerulisem oli neis omavalitsustes, kus pole tööl arendusnõunikut, kes pidevalt tegeleb mitmesuguste rahataotlusprojektidega.  Näiteks pole arendusnõunikut Kuusalu vallas. Tiina Vilu jutul Kadrinas käisid päris mitmed Kuusalu valla inimesed oma Leader-projektidega.
Tiina Vilu: „Nüüd, kui Arenduskojas on eraldi konsultant, saame projektikoostajatega tegeleda järjepidevalt. Nõustan Tapal Arenduskoja kontoris, aga erandjuhtumitel investeeringuprojektide puhul, kui aega on, on võimalik ka kohale sõita, et saada adekvaatset pilti. Mida varem ühendust võetakse, seda enam on see võimalik. Kui minu poole pöördutakse viimasel minutil, siis on juba väga kiire aeg.“
Ta toonitab, et ükski konsultant ei saa tagada, kas konkreetsele projektile raha antakse või mitte, seda otsustavad hindajad ja ilu on vaataja silmades. Konsultant saab tagada, et projekt on kvaliteetselt koostatud ja läheb hindamisele. Ta aitab ka kuludeklaratsioonide ja kulutuste väljamaksmiste küsimustes.
„Eesmärk on, et Arenduskojale toetusteks määratud summa kõik ikka meie piirkonda tuleks. Saab teha pidevat seiret, möödunud rahastusperioodil oli seire kaootiline ja vabatahtlik. Nüüd on plaan seada selles osa sisse otsesuhtlus. Eelmisel perioodil pidi Arenduskoda päris suure summa tagasi andma, sest osad projektid jäid ellu viimata. Olid mitmesugused põhjused – ei leitud vabu vahendeid või eesmärgid muutusid. Kui saadi rahastuse kohta positiivne otsus ja kohe hakati projekti ellu viima, siis see sai tehtud. Kui jäädi ootama, jäidki teinekord asjad poolikuks,“ kõneleb Tiina Vilu.
Leaderprogrammi uue rahastusperioodi 2015-2020 üks suurimaid uuendusi on nõue, et pehmeid tegevusi, nagu koolitused, seminarid, muud üritused, tuleb teha ühisprojektide käigus ja tegevuskava alusel. See tähendab, et MTÜd peavad sõlmima kokkulepped teiste MTÜde või omavalitsusega maksimaalselt kuni kolmeks aastaks. PRIA rahastab kogu perioodi tegevusi.
Kõik taotlused peab esitama elektrooniliselt PRIA e-keskkonna kaudu. Arenduskojal on kavas avada taotlusvoorud kaheks nädalaks, et oleks aega projekte nõuetekohaselt sisestada. Tiina Vilu lisab, et Arenduskojal on olemas arvutiklass, seal on projektide esitajatel vajadusel võimalus andmeid sisestada, korraga saab aidata mitut inimest.
Seda, millal Arenduskoda kuulutab välja uue rahastusperioodi esimese taotlusvooru, ei oska Tiina Vilu praegu öelda, kuid ennustab, et enne veebruari pole see kind­lasti võimalik. Kui maaeluminister kinnitab uue perioodi Leader-määruse, alles siis saab strateegiad esitada ametlikult. Meetmed on võimalik kuulutada välja siis, kui maaeluministeerium on välja andnud Arenduskoja strateegia kohta heakskiitva otsuse.