An­ne Een­pa­lu joo­nis­tus­võist­lus

187
ANNE EENPALU.

Aru­kü­la Hel­le­ma ta­lu pe­re­nai­ne An­ne Een­pa­lu kor­ral­das teist aas­tat las­te­le joo­nis­tus­võist­lu­se. Mul­lu oo­tas pil­te ke­va­dest, tä­na­vu tal­vest. Li­saks Aru­kü­la koo­li õpi­las­te­le saat­sid tal­le pil­te tal­ve­rõõ­mu­dest eest­las­te jä­rel­tu­li­jad Si­be­rist. Kok­ku lae­kus tal­le 80 tööd. An­ne Een­pa­lu tä­nu­kir­ja saa­vad Ma­ria Ser­ge­je­va Si­be­rist, Li­sa Pet­ro­va ja An­na Ljuks Is­ki­ti­mist ning Aru­kü­la koo­li õpi­la­sed Mar­ta Asu­ja, Li­set Kes­sel, Aa­ron Mii­lits, Karl Ak­sel Vel­ling, Ma­rie­te Au­re­lia Al­jas­mäe, Ve­ro­ni­ka Po­po­va, Mi­sel­la-Ma­rie Vil­berg, Re­vo Vun­der ning nen­de õpe­ta­ja Lei­li Nel­son. „Kui jäl­le koo­li saa­me, oo­ta­vad neid kõi­ki tä­nu­kir­jad ja maiu­sed,“ lau­sus An­ne Een­pa­lu.

Eelmine artikkelAni­ja vald en­di­selt kõr­gei­ma na­ka­tu­mis­näi­du­ga
Järgmine artikkelLas­teae­da­de tööst ja ko­ha­ta­sust