Ani­ja vald en­di­selt kõr­gei­ma na­ka­tu­mis­näi­du­ga

82

Ani­ja val­da li­san­dus eel­mi­sel nä­da­lal 139 uut ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nut – se­ni kõr­geim na­ka­tu­nu­te arv val­las ühe nä­da­la jook­sul. Sel es­mas­päe­val tu­li juur­de 10 ja tei­si­päe­val 25 na­ka­tu­nut. Na­ka­tu­mis­näit 100 000 ela­ni­ku koh­ta oli tei­si­päe­val 4182, mis on en­di­selt Ees­ti kõr­geim. Kuu­sa­lu val­las sai es­mas­päe­val po­si­tiiv­se tes­ti­vas­tu­se 7 ja tei­si­päe­val 2 ini­mest, na­ka­tu­mis­näit on 1092. Raa­si­ku val­da li­san­dus es­mas­päe­val 4 ja tei­si­päe­val 8 uut na­ka­tu­nut, na­ka­tu­mis­näit on 1584. Lok­sa lin­nas tu­li es­mas­päe­val juur­de 3 ja tei­si­päe­val 9 na­ka­tu­nut, na­ka­tu­mis­näit on 1968. Ees­ti kesk­mi­ne na­ka­tu­mis­näit on 1492.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tung jäi ter­vi­sea­me­ti soo­vi­tu­sel ära
Järgmine artikkelAn­ne Een­pa­lu joo­nis­tus­võist­lus