Ani­ja vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­nil uus juht

68
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu va­lis sot­siaal­ko­mis­jo­ni­le uue esi­me­he ja asee­si­me­he, ku­na ko­mis­jo­ni se­ni­se esi­me­he, Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast va­li­tud In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko vo­li­tu­sed vo­li­ko­gus on te­ma soo­vil 31. det­semb­ri­ni pea­ta­tud. 25. au­gus­til toi­mu­nud vo­li­ko­gu is­tun­gil esi­ta­ti ko­mis­jo­ni esi­me­he ko­ha­le Han­nes Pik­kel Kes­ke­ra­kon­nast ja Trii­nu Al­li­pe­re EK­RE ni­me­kir­jast. Se­ni oli ko­mis­jo­ni asee­si­mees Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko Kes­ke­ra­kon­nast, kuid te­ma vo­li­ko­gu is­tun­gil ei osa­le­nud ning nõu­so­le­kut kan­di­dee­ri­mi­seks ei ol­nud. Han­nes Pik­ke­li poolt hää­le­ta­sid 12 ja Trii­nu Al­li­pe­re poolt 4 vo­li­ko­gu lii­get, üks hää­le­tus­se­del oli keh­te­tu. See­ga on sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­mees Han­nes Pik­kel ja asee­si­mees Trii­nu Al­li­pe­re. Ko­mis­jo­ni esi­mees Han­nes Pik­kel kin­ni­ta­ti ka vo­li­ko­gu aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni liik­meks.

Eelmine artikkelAeg­vii­du staa­dio­ni jook­su­ra­da sai tar­taan­kat­te
Järgmine artikkelPrügi sorteerimine on kokkuhoid