Prügi sorteerimine on kokkuhoid

18

Aastaid on kõneldud jäätmete liigiti kogumise vajalikkusest. Prügi sorteerimine aitab vältida keskkonnareostust ja säästa loodusressursse, kuna suurt osa jäätmetest on võimalik pärast ümbertöötlemist uuesti kasutusele võtta. Keskkonnateadlikumad inimesed on jäätmed ka varem liikide kaupa sorteerinud ja ära andnud, kuid väga palju on neid, kes seda veel ei tee.

Raasiku vallas algab septembrist ja Anija vallas oktoobrist korraldatud jäätmeveo uus periood ning prügi sorteerimine või mittesorteerimine hakkab mõjutama igaühe rahakotti. Suurema osa kodumajapidamises tekkivatest jäätmetest saab edaspidi ära anda tasuta, kuid üksnes juhul, kui need on korralikult sorteeritud. Kes pakendeid, paberit-pappi ja biojäätmeid segaolmejäätmetest eraldi ära anda ei taha, peab hakkama prügiveo eest senisest rohkem maksma.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­nil uus juht
Järgmine artikkelVal­ge laik Raa­si­ku ja Kol­ga lu­gu­des