Anija volikogu muutis Lille arenduse tingimusi

245

Anija vallavolikogu muutis Kehras asuva 66 457 ruutmeetri suuruse elamuala kaks aastat tagasi toimunud enampakkumise tingimusi. Vastavalt toonastele tingimustele pidi maa ostja, OÜ Lille Arendus, esimesed 7 maja müüki panema kahe aasta jooksul, ülejäänud ala 20 elamukrunti, tuli välja arendada viie aasta jooksul. Tänavu septembris pöördus Lille Arendus Anija vallavalitsuse poole ettepanekuga muuta kaks aastat tagasi sätestatud tingimusi, kuna koroonakriisi tõttu on halvenenud majanduskeskkond ja kinnisvaraturu olukord – turuanalüüsi järgi on potentsiaalsed elanikud nüüd huvitatud pigem elamukruntide kui valmis majade ostmisest. Arendaja tegi ettepaneku pikendada lepingus toodud tähtaegu kahe aasta võrra, soovis saada võimalust arendada ja müüa krunte ühekaupa ning ilma elamuid ehitamata. Samuti tehti ettepanek, et vald rajaks Aiandi tänava ehitamise ajal ka vee- ja kanalisatsioonitrassid Lille elamurajooni piirinini ning arendaja saaks kinnistud garantiikirja alusel enda nimele enne ala lõplikku välja ehitamist, et tal oleks võimalik hakata krunte müüma. Vallavanem Riivo Noor selgitas, et Aiandi tänava rekonstrueerimine riigi toetuse abil on kavas tuleval aastal ning ÜVK trasside paigaldamine tee alla maksab ligikaudu 30 000-35 000 eurot. Sellest saab lisaks Lille Arendusele kasu ka OÜ Koduaken, ettevõte kavandab sama tee äärde aknatehase ehitamist. Lille Arendus on vallavanema sõnul välja ehitanud ligi 80 protsenti kogu arenduse ÜVKst ning tasunud elektriliitumiste eest, lepingulistest kohustustest on täitmata juurdepääsutee ehitamine. Tee on vajalik, et saaks hakata krunte võõrandama. 7 krundile juurdepääsutee koos tänavavalgustuse torustikuga maksab hinnanguliselt 77 500 eurot. Volikogu nõustus pikendama lepingu tähtaegu 2 aasta võrra – 7 esimese krundi müümiseks on arendajal aega veel 2, ülejäänud maa arendamiseks 5 aastat. Juurdepääsutee ning tänavavalgustuse kaablite kanalisatsiooni kohustuse täitmise tagamiseks tuleb arendajal enne asjaõiguslepingu sõlmimist anda krediidiasutuse garantii summas 77 500 eurot.

Eelmine artikkelTANEL TOM­SON Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­kon­ve­rents