TANEL TOM­SON Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus

314
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni ot­su­se­ga on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­meks kin­ni­ta­tud Ta­nel Tom­son va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald, ku­na Ma­dis Jõ­gi ase­mel vo­li­ko­gu liik­meks kin­ni­ta­tud asen­dus­lii­ge Lau­ri Kar­na va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald pa­lus end vo­li­ko­gust väl­ja ar­va­ta. Ro­tat­sioo­ni kor­ras olek­sid järg­mi­sed kan­di­daa­did Are­ne­va Kuu­sa­lu Val­la va­li­mis­lii­du asen­dus­liik­meks Rolf Põh­ja­la, või te­ma jä­rel Trii­nu Pitk, järg­ne­valt Ju­ku-Kal­le Ad­rat, kuid nad tea­vi­ta­sid kir­ja­li­kult, et ei soo­vi asu­da asen­dus­liik­me ko­ha­le. Ta­nel Tom­son tea­tas, et soo­vib osa­le­da vo­li­ko­gu töös, ta on Ma­dis Jõ­gi ase­mel vo­li­ko­gus 19. ok­toob­rist ku­ni 18. no­vemb­ri­ni 2020. Ma­dis Jõ­gi pea­tas oma vo­li­tu­sed kol­meks kuuks.

Eelmine artikkelAnija valla raamatukogujuhi konkurss kestab
Järgmine artikkelAnija volikogu muutis Lille arenduse tingimusi