Anija volikogu kinnitas kergliiklustee omaosaluse

987

Anija vallavolikogu kinnitas Kaunisaare-Kehra kergliiklustee omafinantseeringuks 70 588 eurot ja otsustas arvestada seda valla 2015. aasta eelarve koostamisel. Kergliiklustee ehitamiseks on kavas raha taotleda EASi „Kergliiklusteede toetusskeemi“ projektist, kust on võimalik saada toetust nii projekteerimiseks kui ehitamiseks, sealhulgas ka turvapiirete, valgustite, pinkide ja prügikastide paigaldamiseks. Toetuse maksimaalne suurus ühe projekti kohta on 400 000 eurot, omafinantseering peab olema vähemalt 15 protsenti. Anija vallavalitsus algatas suvel Kaunisaare-Kehra kergliiklustee detailplaneeringu. Planeeritava tee pikkus on 2,2 kilomeetrit. Eelmisel istungil otsustas volikogu taotleda kergliiklustee ühe lõigu jaoks munitsipaalomandisse 4846 ruutmeetrit riigimaad.