Kehra algklasside maja remontija jäi valimata

659

Anija vallavalitsus lükkas Kehra gümnaasiumi alg­klassimaja renoveerimistööde riigihanke pakkumused tagasi, sest nende maksumused ületasid vallaeelarves 2013. aastaks kavandatud summa. Ehitaja leidmiseks korraldatud riigihankes esitati kokku kolm pakkumust. Neist üks ei vastanud nõuetele, kuid kaks tingimustele vastanud pakkumust osutusid liiga kalliks. Anija vallavanem Tiit Tammaru ütles, et vallavalitsus vaatab veel kord üle vajalikud tööd ning võimaluse korral jätab osa töid järgmisesse finantseerimisperioodi. Algklassihoone ümber­ehitusprojekti on koostanud Projektgrupp Rosenberg OÜ ja Telor Ehitused AS.