Ani­ja vo­li­ko­gu eelarvest 5000 eu­rot toetusteks

50
Anija vald.

Ani­ja val­la sot­siaa­lo­sa­kon­na töö­ta­jad pöör­du­sid val­la­vo­li­ko­gu poo­le et­te­pa­ne­ku­ga, et vo­li­ko­gu liik­med teek­sid puu­dust­kan­na­ta­va­te ini­mes­te jaoks väi­ke­sed toi­du­pa­kid. Ku­na vo­li­ko­gu tä­na­vu­sest ee­lar­vest jäi ra­ha üle, ot­sus­tas vo­li­ko­gu Aa­re Nur­mi et­te­pa­ne­kul ühe­hääl­selt eral­da­da sel­lest 5000 eu­rot val­la sot­siaa­lo­sa­kon­na­le abi­va­ja­ja­te toi­du­pak­ki­de jaoks. Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­las on li­gi 50 toe­tu­se­saa­jat vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­dest, kel­le­le val­la sot­siaa­lo­sa­kond komp­lek­tee­rib vo­li­ko­gu eral­da­tud ra­ha eest pü­ha­deks toi­du­pa­kid. Sel­leks ku­lub vo­li­ko­gu eral­da­tud toe­tu­sest ku­ni 2500 eu­rot. Pa­kid an­tak­se abi­va­ja­jai­le aas­ta vii­ma­sel nä­da­lal, mil Toi­du­pan­gast pak­ke ei ja­ga­ta.

Eelmine artikkelJÜRI VOOD­LA­LE spor­di elu­tööp­ree­mia
Järgmine artikkelAni­ja val­la Vi­ki­pa­lu kü­la su­vi­la­piir­kond kaa­sa­tak­se rah­va­loen­du­se peap­roo­vi