Anija vallas valiti esmakordselt Aasta Tegijaid

4927
Anija valla Aasta Tegijad MAIMU LASS, MARTIN PLASER, PIRET URMET, MART RAJA, ANNE ORUAAS, RIINA LAANEVEER, EVI LAUER, PEEP KASK, KAITI KARTUSOV, AGO PÄRNAMÄE ja ANNELY PAKKANE.

Kaheksas kategoorias tunnustati kokku 11 inimest ja organisatsiooni.

Aasta Kultuuripärl, naisrühm Päikeseratas koos Aasta Külaks valitud Voose külavanema ANDRUS NILISKIGA.
Aasta Kultuuripärl, naisrühm Päikeseratas koos Aasta Külaks valitud Voose külavanema ANDRUS NILISKIGA.

Möödunud aasta lõpus kuulutas Anija vallavalitsus aasta jooksul silma paistnud ja valla arengusse panustanud inimeste, kodanike­ühenduste ja ettevõtete tunnistamiseks välja Aasta Tegijate konkursi. Kandidaate said esitada nii eraisikud kui organisatsioonid. Kategooriaid oli kaheksa: Aasta Ettevõtja Tegu, Aasta Vabaühenduse Tegu, Aasta Vabatahtlik, Aasta Säde,  Aasta  Küla,  Aasta  Kultuuripärl, Aasta Sporditegu ja Aasta Tegu.
Kokku esitati 38 kandidaati. Žürii valis neist 11 nominenti, kes kuulutati välja Kehra kooli aulas toimunud Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud peol 23. veebruaril. Vallavolikogu esimees Jaanus Kalev ja vallavanem Arvi Karotam kinkisid neile Kehra kunstidekooli   õpilaste   tehtud   savist seinaplaadid, millele oli trükitud tiitel, mis selle saajale omistati. Iga nominendi kohta loeti ette põhjendus, miks ta tiitlit väärib.
Aasta Ettevõtja – AGO  PÄRNAMÄE
Aasta Ettevõtja Teo eest tunnustati OÜ Koplimäe Agro juhti Ago Pärnamäed. Märgiti, et ta on suutnud vaatamata muutlikele aegadele hoida töös põllumajandus­ettevõtet, säilitanud töökohti ja arendanud Anija piirkonna põllumajanduslikku tegevust. Ta on alati abiks kogukonna ühistegevustes, toetab vallas toimuvaid ettevõtmisi ja on hea koostööpartner vabaühendustele.
Aasta Küla – Voose küla
Eelmisel aastal viidi Voosel läbi Anija valla kodukandipäev ning valla 6. küladevaheline lauluvõistlus „Naabrist parem“. Hiljuti toimus 10. korda Voose talispordipäev.
Külavanem Andrus Nilisk tänas külarahva nimel meelespidamise eest. Ta ütles, et nad on teinud tööd selle nimel, et väga vanas Voose külas, mida mainiti esmakordselt 1241. aastal, elu ikka jätkuks.
Aasta Vabatahtlikud – ANNELY  PAKKANE ja PEEP KASK
Aasta Vabatahtliku Teo eest tunnustati kahte inimest.
Annely Pakkane on nukuteatri Kehra Nukk näitleja ning mitmete nukunäidendite autor. Tema kirjutatud on möödunudaastane menukas jõulunäidend „Lugu Koerpikust“. Ta teeb koostööd erinevate vabaühenduste ja valla allasutustega.
„Kui hing ja sõbrad kutsuvad, teed ära mõndagi,“ ütles Annely Pakkane ning kiitis oma sõpru ja koostöömeeskonda.
Peep Kaske iseloomustati kui tõelist aktivisti, kes korraldab Kehras rahvajooksu, perepäeva ja teisi sportlikke kogupereettevõtmisi, väärtustab tervislikke eluviise ning püüab oma eeskujuga ka teisi nakatada.
Aasta Säde – ANNE  ORUAAS ja KAITI KARTUSOV
Ka tiitli Aasta Säde pälvis kaks inimest.
Anne Oruaas on MTÜ Kehra Raudteejaam eestvedaja. Ta on MTÜ algatatud ajalookonverentside peakorraldaja, 2014. aastal toimus 5. ajalookonverents. Tema eestvedamisel anti eelmisel aastal välja raamat „Kehra lood“ ja esimest korda toimus Kehra paberipäev. Anne Oruaas osales projektis „Kihelkonna koolid kaardile“, oli virtuaalnäituse „Harju-Jaani kihelkonna koolid“ materjalide sisuline toimetaja ja üks autoritest. Ta on ka MTÜ Kehra Kooli Vilistlased liige ja koduloolise raamatu „Kehra spordi lugu“ toimetaja ning Lahinguvälja infotahvli paigaldamise organiseerija.
Anne Oruaas tänas märkamise ning selle eest, et Anija vallas on väga abivalmid inimesed: „Loodan, et kui säde minu sees tahab jälle midagi korraldada, jätkub neid, keda see nakatab.“
Kaiti Kartusov on kirjutanud projekte ning toonud sellega raha Anija mõisa jaoks. Ta on korraldanud mõisas töötube, koolitusi, salongiõhtuid, kontserte, laatasid, suvelavastust „Tokerjad“, Piibe päeva. Märgiti, et Kaiti Kartusov on teinud tööd suure pühendumusega, on nõudlik nii iseenda kui teiste suhtes.
„Suur tänu kõigile, kes te olete mind nii lühikese aja jooksul siia kogukonda soojalt vastu võtnud,“ ütles ta.
Aasta Sporditegija – MARTIN  PLASER
Aasta Sporditeo auhind anti MTÜ Maadlusklubi Anija treenerile Martin Plaserile, kes käib teist aastat Kehras ja Alaveres lapsi treenimas. Teise treeninguaasta alguseks oli maadlusklubil neli Eesti meistrivõistluste medalit. Toodi esile, et Martin Plaser on oma tegevusega mitmekesistanud Anija valla noorte sportimise võimalusi ning ta pole lihtsalt treener, vaid ka motivaator, eeskuju ja tervislike eluviiside propageerija.
Martin Plaser tänas Anija vallavalitsust, et on treeninguteks saanud tasuta ruume ja raha maadlusmati ostmiseks. Ta rääkis, et kuigi maadlus  on  raske  ala,  oli  Anija vallas  lihtne  alustada,  kuna  sealne  spordilembus  on  kaugele  näha.
Aasta Kultuuripärl – tantsurühm Päikeseratas
Kehra rahvamajas tegutsev naisrahvatantsurühm Päikeseratas loodi 2013. aasta sügisel Anija valla noorte naiste eestvedamisel, rühma hakkas juhendama Janne Kuuskla. Kolme kuuga õppisid tantsijad selgeks üldtantsupeo tantsud ning pääsesid tantsupeole. Päikeserattas on tantsinud ja tantsivad Taali Kuuskla, Mari Vahtramäe, Tuuliki Rohtla, Kristiina Oja, Inga Koitla, Maia Põlajeva, Aire Mändmets, Jaana Nurmik,  Veronika Silivask, Kristina Piho, Anneli Väli ja Ulmi Lõoke.
Aasta Vabaühendus – MTÜ Kehra Raudteejaam
Aasta Vabaühenduse Teo tiitli sai MTÜ Kehra Raudteejaam, kelle 2014. aastal äramärkimist leidnud ettevõtmised olid Teeme Ära talgupäev, projektis „Kihelkonna koolid kaardile“ osalemine, Kehra paberipäeva ja  ajalookonverentsi „Noppeid Alavere kultuuriloost“ korraldamine. Tiitli Aasta Vabaühenduse Tegu tõi MTÜle Ants Miidla ja Anne Oruaasa koostatud raamatu „Kehra lood“ väljaandmine.
Anne Oruaas märkis, et raamat sai sündida tänu sellele, et Ants Miidla oli aastakümneid materjali kogunud. Peale selle kirjutasid raamatusse tekste veel paljud inimesed.
Aasta Tegijad – MAIMU LASS ja MTÜ  Kehra Kooli Vilistlased
Anija valla aasta tegude eest tunnustati  kahe  raamatu  väljaandjaid.
45 aastat Alavere põhikoolis õpetajana töötanud Maimu Lass koostas sügisel kooli juubeliks mälestusteraamatu „Alavere kooli lood“. Maimu Lass kiitis abi eest Anne Oruaasa ja Ants Miidlat ning märkis, et tunnustus on alati innustav: „Õpetajana töötades näen iga päev, kuidas laste silmad löövad kiitusest särama, ka õpetajale kulub vahel kiitus ära.“
MTÜ Kehra Kooli Vilistlased eestvedamisel valmis 2014. aastal kodulooline raamat „Kehra spordi lugu (1947-2012)“. Raamatu materjali kogumist alustas Evi Lauer, tööd aitasid lõpule viia Piret Urmet, Anne Oruaas, Riina Laaneveer, Mart Raja ja teised. MTÜ esindaja Mart Raja tänas raamatu valmimisele kaasa aidanud annetajaid ning kõiki abilisi.

Eelmine artikkelRiigi 97. sünnipäev
Järgmine artikkelKuusalu valla koolide ja ettevõtjate seminari kaksikvõit läks Loksale