Anija vallas sai hajaasustuse programmist toetust 12 majapidamist

2121

Taotlusi esitati 38 253 euro eest, rahastuseta jäid neli projekti, mis ei vastanud nõuetele.

Juuni lõpus kinnitas Anija vallavalitsus hajaasustusprogrammist toetuse saajad. Tähtajaks, 2. juuniks esitati vallavalitsusele 16 taotlust kogusummas 38 253 eurot, toetust said 12. Anija vald osaleb hajaasustuse programmis 20 000 euroga, sama palju lisab riik.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused, aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi.
Piret Päsuke Parila külast saab Katkutaguse talu imbväljaku ja septiku rajamiseks 1560,08 eurot.  Uuearu külast saavad Leo-Peeter Mitt Apatsimäe talu kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks1658,88 eurot ning Hain Koitla Krääpsu talu puurkaevu rajamiseks ja puhastusseadmete paigaldamiseks 2720,14 eurot.
Toomas Reisi saab Vetla küla Taganurga talu septiku ja imbväljaku ehitamiseks 1352,8 eurot.
Sander Sepmann Ülejõe külast Pokukanni vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitust toetatakse 3348 euroga, Peeter Brafeld Vooselt saab Lehise talu kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks 1199,26 eurot.
Rait-Herki Aasamets ja kaastaotleja Henri Aasamets Vikipalu külast saavad Tammoja/Aasametsa talu sissesõidutee välja ehitamiseks 8911,65 eurot. Ljudmilla Reigo projekti Vetla küla Söösauna talu puurkaevu rajamiseks koos vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamise ja vee analüüsi tegemisega toetatakse 2493,46 euroga.
Anu Karula Vetla külas saab Elleni kinnistule puurkaevu rajamiseks, vee majja toomiseks ja reoveemahuti paigaldamiseks 4396,22 eurot. Larissa Mihhailova toetus Vetla külas Männiku talu puurkaevu puhastamiseks ja seadmete paigaldamiseks on 1116,72 eurot. Maira Vahula Salumetsa külas saab Pähklimetsa kinnistu juurdepääsutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks 5264 eurot. Ljudmilla Reigo projekti Vetla külas Söösauna talu septiku ja imbväljaku paigaldamiseks toetatakse 1199,26 euroga.
Esmakordselt võisid programmist taotleda toetust ka pered, kus pole väikeseid lapsi. Anija valla keskkonnaspetsialist Evelin Kolbak kommenteeris, et toetust said kõik taotlejad, kelle taotlused vastasid nõuetele: „Kas peredes olid lapsed, praegu toetuse saamist ei mõjutanud. Kui meil oleks olnud rohkem taotlusi või vähem toetust jagada, oleks see kindlasti jagamist mõjutanud, kuna taotluste puhul hinnatakse ka kasusaajate arvu ning investeeringu maksumust kasusaaja kohta. Ka praegu jäid need projektid pingereas lõpupoole, kus leibkonna suurus oli väike.“
Ta juhib tähelepanu, et tuleks veenduda, kas leibkonna kõik liikmed on rahvastikuregistri andmetel sisse kirjutatud majapidamisse, kus nad elavad, sest siis on suurem tõenäosus projektist toetust saada: „Väga kurb oleks situatsioon, kus toetus jääb saamata seetõttu, et kõik pereliikmed pole majapidamisse sisse kirjutatud ning seega ei saa taotlus piisavalt punkte.“

Eelmine artikkelSPORDIUUDISED
Järgmine artikkelAruküla noorte töö- ja puhkelaagris 50 last