Anija vallas oli üle 3 aasta taas õpilasmalev

1572
CARMELIA MÄGI, HEETE KUUSKLA, LAURA RESTOV, KULVAR KOPVELT ja JAAN VIIRMANN Kehras. Foto Tuuliki Rohtla

Noored töötasid Kehras, Lookülas, Alaveres ja Paasiku mõisas.

Neljapäeval, 30. juunil oli Anija valla õpilasmaleva noortel viimane tööpäev – korrastati Paasiku koertemõisa ümbrust, 20 malevanoorele olid seltsiks 21 huskyt.
Noored jutustasid, et koertemõis on maleva parim osa, kuna vahepeal saab koeri patsutada ja silitada: „Meil on väga hea meel, et taas on võimalus olla malevas ning taskuraha teenida – suvi on veel ees ning sissetulek kulub väga ära.”
Töömalev on tegutsenud Anija vallas ka varem, kuid kolm viimast aastat on peetud pausi, kuna 2013. aastal tabas korraldajaid rahapuudus. Käesoleval aastal otsustati valla noorsootöö spetsialisti Tuuliki Rohtla eestvedamisel osaleda Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud malevahankes. Saadi 3977,86 eurot, millest tasuti kõik kulud peale noorte palgaraha, mis tuleb Anija valla eelarvest. Laagri korraldamist toetasid haridus- ja teadusministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus, Euroopa Sotsiaalfond ja Anija Vallavalitsus.
Laagri korraldajad – Tuuliki Rohtla, Veronika Silivask, Inga Koitla ja Kätlin Takk rääkisid, et oleksid laagri korraldanud niikuinii ka noortekeskuse eelarvest. Sellest oleks aga piisanud ainult 12 noorele laagri korraldamiseks, hankega oli võimalus pakkuda kohti 20 malevlasele.
Korraldajad jutustasid, et huvi maleva vastu on kogu aeg olnud ning see on väga rõõmustav: „Riigilt oleksime saanud projektiga malevatoetuseks natuke üle 200 euro, millega katab vaid toidukulud. Nüüd saame pakkuda lisaks meelelahutust ning huvireisi Rakvere linnusesse ja Eesti Politseimuuseumisse.”
Anija valla õpilasmalevas osales 20 noort vanuses 13-15 aastat – oleks võinud osaleda kuni 17aastaseid, kuid nii vanu laagrisse ei registreerunud. Poisse-tüdrukuid sattus laagrisse võrdselt. Osalemise tingimus oli, et noored peavad olema registreeritud Anija valla elanikeregistris ja ka elama valla territooriumil. Kõik pole aga siiski Anija valla koolide õpilased – malevasse tuli ka noori, kes õpivad Kuusalu keskkoolis.
25. juunil alanud laager kestis nädal aega ning selle aja jooksul tehti heakorratöid Kehras, Alaveres Jaanus Kalevile kuuluvas ettevõttes, Lookülas OÜ Eesti Kivi põllul Priit Raudkivi juures ning Paasiku koertemõisas. Töö eest teenivad lapsed miinimumtöötasu.
Korraldajad laususid, et kohad valiti suure eeltööga: „Anija vallas on väga palju toredaid ettevõtjaid, kes pakuvad noortele tööotsi, töö otsa ei saa ning saame jätkata veel mitmel järgneval suvel. Küllap hakkab sõna levima ning leiame ettevõtjaid juurde. Selgus, et Priit Raudkivil oli pakkuda poistele veel tööd, mida nad saavad jätkata ka pärast maleva lõppu.”
Möödunud suvedel, kui malevat polnud, kohtusid Anija valla noored päeva- ja spordilaagrites.  Noorsootöötajad märkisid, et lapsed sooviksid väga ööseks jääda, kuid seekord nad seda ei võimaldanud – edaspidi oleks võimalik aga ööbida  näiteks Paasiku koertemõisas, kuhu saaks teha lastele laka peale magamiskohad.
Maleva juhendajad rääkisid, et kohad täitusid kiiresti: „Ei saa öelda, et just tormi joosti, kuid kohad said täis. Mõned noored ütlesid ära, kuna olid leidnud suveks teised tööotsad ning need kattusid malevaajaga. Järgmisel aastal on ilmselt huvi suurem, kuna sõna levib ning sõbrad kutsutakse kaasa.”
Noored on korraldajate sõnul tublid, natukene vahel küll viilivad tööst, kuid siis jälle usinad: „Vahel tuleb neile meelde tuletada, et see on teie valik – tulite siia vabatahtlikult ning kui tööd ei tee, ei saa ka raha.”
Nad kiitsid, et paljud noored on end tõestanud ja üllatanud: „Saadakse hästi läbi, ka need, kellest alguses kartsime, et ei sobitu seltskonda. Teame ju endagi noorusest, et peab vahel tagant utsitama.”