Valgejõe elanike kiri Kuusalu vallavalitsusele ja Harju maakonna tauditõrjekomisjonile

1568

Vallavalitsuse ja keskkonna­ameti arutatav loomade matmispaik kinnistutel Kolga metskond 39 või Polügoon 50 pole kindlasti sobiv, kuna mõlemad seavad otseselt ohtu Valgejõe puhtuse, asudes jõest vaid 500 meetri kaugusel (veelgi lähemal on Pikkoja ja Nõmmoja oja, mis viivad Valgejõkke).

1.Valgejõe reostumisel on lisaks otsesele keskkonnakahjule ka rängad sotsiaalmajanduslikud tagajärjed kõigile Valgejõel allavoolu asuvatele küladele ja asulatele. Jõest jõuab saastatus põhjavette ning muudab määramata ajaks joogikõlbmatuks terve piirkonna salv- ning puurkaevud.

2. Valgejõe ümbrus kui tunnustatud matka- ja puhkepiirkond saab mainelöögi, millest piirkonna ettevõtjad ei toibuks ka ELi uue rahastusperioodi meetmete toel. Seejuures võib tekkida küsimus ka juba piirkonna turismi arendamiseks suunatud välisvahendite ebasihipärasest kasutamisest, kui toetuste najal jalule tõusnud ettevõtlus riiklike läbimõtlemata otsuste tõttu on sunnitud oma tegevuse lõpetama.

3. Reostus jõuaks Valgejõest vältimatult ka Soome lahte, see rikub Eesti riigi võetud rahvusvahelisi kohustusi Läänemere kaitsel.
Mõistes loomade matmise hädavajadust toetame vallavalitsuse nõuet, et maetavate loomade mass ei ületaks 700 tonni.
Soovitame omalt loomade matmispaikade asukohtade leidmiseks liikuda kagu suunas, tunduvalt eemale Valgejõe valgalast ning kaugemale alalisest inimasutusest.

4. Kaitseväe polügoonil on niikuinii inimeste elu ja majandustegevus välistatud. Sealsel matmispaigal kahjulik sotsiaal-majanduslik mõju puuduks.

5. Kaitseväele ja teistele riiklikele struktuuridele pakuks täiendava ohuallika (lõhn, bakterid jm) olemasolu polügoonil täiendava võimaluse eri-õppuste läbiviimiseks. Vastasel korral harjutatakse ka edaspidi sigade matmist Eestis niiöelda lahingkorras inimeste elupaikade vahetus läheduses.

6. Polügooni territooriumi kesk­aladele juba okupatsiooniperioodil tekitatud korvamatut looduskahju pole kindlasti vaja laiendada uute naaberpiirkondade täiendava reostamisega.

7. Polügoonil saaks matmispaiga ettevalmistamisel ning matmisel kaasata kaitseväe eritehnikat ning spetsialiste. Lisaks tsiviilkaitselisele õppeotstarbele aitaks see oluliselt kokku hoida ka teiste riigiametite kulutusi vajalike tööde tellimiseks.

8. Kaitseväe kaasamine aitab oluliselt tugevdada koostööd kõikide Eesti siseturvalisuse eest vastutavate struktuuride vahel.

Valgejõel 15. novembril

Alla on kirjutanud
22 talu esindajad.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelAnija valla noortekogu ootab uusi liikmeid