Anija valla noorsootöö ümarlaud

56
Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem

Nel­ja­päe­val toi­mus Ani­ja val­la noor­soo­töö ümar­laud. Osa­le­sid val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi, abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem, Aeg­vii­du koo­li hu­vi­juht Thea Luik, Keh­ra güm­naa­siu­mi hu­vi­juht Eve Roht­la ja noor­te­ko­gu esi­mees Mir­tel Ma­ria Rul­li. Kõ­nel­di noor­soo­töö kva­li­tee­di­hin­da­mi­se pa­ren­dus­ka­vast, mil­le raa­mes on viie aas­ta jook­sul plaa­nis 20 te­ge­vust. „Näi­teks Aeg­vii­du noor­te­le noor­soo­töö tee­nu­se ta­ga­mi­seks kaa­lu­tak­se noor­te­toa liit­mist val­la noor­te­kes­ku­se­ga. Soo­vi­tak­se suu­ren­da­da val­las koos­tööd noor­te et­te­võt­lik­ku­se alas­te te­ge­vus­te osas, tut­vus­ta­da noor­te­le roh­kem rah­vus­va­he­li­se noor­soo­töö või­ma­lu­si ning muu­ta noor­tein­fo kät­te­saa­da­va­maks ja si­su­ka­maks, alus­ta­da käe­so­le­val aas­tal val­la ha­ri­dus- ja noor­soo­töö aren­gu­ka­va koos­ta­mist. Pa­ren­dus­ka­vas on ka, et noor­te­kes­ku­se ruu­mid Keh­ras ja Ala­ve­res va­ja­vad re­no­vee­ri­mist,“ rää­kis Tii­na Si­lem.

Eelmine artikkelRaasiku vallavolikogu ei nõustunud Kulli kruusavarude uurimise ja karjääri rajamisega
Järgmine artikkelKaitseministeerium jättis omavalitsuste ettepanekud arvestamata