Kuusalu vald taotleb Sõitmest Roostiku supluskoha munitsipaalomandisse

975

Kuusalu vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaal­omandisse Roostiku maaüksuse Sõitme külas – sotsiaalmaa sihtotstarbega. Leegiranna elamurajooni juures reformimata riigimaale on detailplaneeringuga moodustatud avaliku kasutusega supluskoht – Roostiku maaüksus. Selle pindala on 34 379 m2. Leegiranna rajooni arendava ettevõtte esindaja selgitas istungil, et firma on nõus sõlmima vallaga lepingu ja võtma kõik suplusranna rajamise kulud enda kanda. Projektid on tellitud, asjaajamist raskendab see, et tegu on reformimata riigimaaga. Maa-amet on öelnud, et on nõus andma maa vallale. Supluskohale ehitisi ei kavandata, plaanis on panna riietumiskabiinid, teha lõkkeplats ja palliväljak. Lautrikoht tahetakse välja ehitada selliselt, et sinna pääseks väiksemate veesõidukitega. Supluskoht oleks meeldiv pikendus Andineeme rannale ja vähendaks selle koormust, sõnas arendaja esindaja.

Eelmine artikkelVarastamine Loksal
Järgmine artikkelRöövide tõttu moodustati Juminda Külade Korrakaitse