Anija valla jäätmekonkursile 4 pakkumist

626

Anija vallavalitsuse korraldatud avalikule konkursile olmejäätmetevedaja leidmiseks esitati neli pakkumist. Konkursil osalevad AS Jõgeva Elamu, AS Ragn-Sells, Radix Hoolduse OÜ ning AS Veolia Keskkonnateenused (endine Cleanaway). Augustis moodustas vallavalitsus pakkumiste hindamiseks komisjoni, mille esimees on abivallavanem Valeri Jõgioja ning liikmed vallavalitsuse töötajad Viljo Leis, Ilsia Väli ja Helle Palm. Pakkumiste avamisel esmaspäeval kell 14 olid kohal nelja firma esindajad. Hindamiskomisjoni liige Helle Palm ütles, et kõik neli pakkujat kvalifitseerusid, järgnevalt hakkab komisjon hindama pakkumiste vastavust konkursitingimustele ning valib välja edukama, kelle kinnitab vallavalitsus.