200 000 krooni Kuusalu valla alevike veeprojektide analüüsiks

822

Kuusalu Soojus sai valla reservfondist 200 000 krooni Kuusalu, Kolga ja Kiiu alevike vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimisprojekti finants- ja teostatavuse analüüside tegemiseks. Kuusalu Soojus kavatseb esitada ELi Ühtekuuluvusfondi „Veemajanduse infrastruktuuri arendamise” teise vooru taotluse Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike veesüsteemide kordategemise rahastamiseks. Aasta tagasi võeti taotlusi enam kui 2000 elanikuga reoveekogumispiirkondade jaoks, teises voorus jagatakse toetusi väiksemate asulate projektidele. Kuusalu valla kolme aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide kordategemiseks 60-70 miljonit krooni, omafinantseering võib olla 15-20 miljonit krooni, selle täpsem suurus selgub finantsanalüüsiga. Kolme aleviku veeprojektide teostatavuse analüüsi ja keskkonnamõju hindamise teeb OÜ Ekoekspert, finantsanalüüsid koostab OÜ Väärtusinsener.

Eelmine artikkelSuru külast leiti mürsk
Järgmine artikkelMetropoliit Stefanos õnnistas Aruküla vene kiriku