Anija valla eelarve on vastu võetud

702

Anija volikogu võttis valla 2012. aasta eelarve vastu teisipäeval, 21. veebruaril. Tulusid on planeeritud 4 446 519 eurot, kulusid 4 385 401 eurot.
Üksikisiku tulumaksu kavandati 2 723 469, maamaksu 212 854, kaupade ja teenuste müügist 330 496, toetusi riigieelarvest 934 021 eurot, sellest 915 020 eurot on tasandusfond valitsuselt. Tulud on veel kaevandamisõiguse tasu 80 000, tasu vee erikasutuse eest 145 000, saastetasu 7500, trahvidest 1375 eurot. Suurimad kulutused on haridusele – üldhariduskoolidele-lasteaedadele on eelarves 2 443 816, üldvalitsemiseks 445 551 eurot, sealhulgas  66 650 eurot on reservfondis. Kultuurieelarve on 620 037 eurot, sellest 162 483 eurot kunstidekoolile, spordikeskusele 119 909, kultuurikeskusele 134 814, raamatukogudele 71 941 eurot. Majanduse eelarve on 248 095 eurot, sellest 95 000 eurot vallateede- ja tänavate korrashoiuks, keskkonnakaitsele 59 508, elamu- ja kommunaalmajandusele 164 000, sellest 55 000 eurot tänavavalgustusele ning sotsiaalseks kaitseks 385 035 ja avalikule korrale 12 320 eurot.

Eelmine artikkelVarastati kaubikust
Järgmine artikkelKehra gümnaasium elab uutes tingimustes tavapärast koolielu