Rahvaloenduse tulemused

1038

Riigi statistikaamet avalikustas eelmisel nädalal rahvaloenduse tulemused. Loendus viidi läbi 2011. aasta lõpus. Avaldatud andmed näitavad, kuidas on oma elukohta määratlenud loendatud inimesed ise ning need ei lange kokku rahvastikuregistriga. Anija vallas oli eelmise loenduse ajal 2000. aastal 6385 elanikku, 2011. aasta loenduse seisuga 5731 – vähenenud 654 inimese võrra. Rahvastikuregistris on 1. detsembri 2012 seisuga aga Anija vallas 5867 elanikku. Kuusalu vallas oli eelmise loendusega 4683 inimest, uue loendusega 6412, kasv 1729 inimest, mis on saadud tänu liitumisele Loksa vallaga. Tänavu 1. detsembril oli rahvastikuregistri järgi vallas 6777 elanikku. Raasiku vallas oli 4429, uue loenduse järgi on 4579 inimest, kasv on 150. Rahvastikuregistris on kirjas 4687 elanikku. Loksa linnas oli 3494, nüüd saadi loendusega 2759 ehk 735 inimest vähem. Rahvastikuregistris on elanike arv 1. detsembri seisuga 2934.