Ani­ja val­la au­ko­da­ni­kuks saab RUTT TÜ­LI

67
RUTT TÜLI.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas omis­ta­da val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se eest ha­ri­dus­e­lu eden­da­mis­se Aeg­vii­du koo­li ing­li­se kee­le õpe­ta­ja­le Rutt Tü­li­le (pil­dil). Rutt Tü­li on Aeg­vii­du koo­lis töö­ta­nud 55 aas­tat, ala­tes 1967. aas­tast pä­rast Tal­lin­na pe­da­goo­gi­li­se ins­ti­tuu­di lõ­pe­ta­mist. Aas­ta­tel 1993-2010 töö­tas koo­lis ka õp­pea­la­ju­ha­ta­ja­na. Õpi­la­sed on tun­nus­ta­nud ja kiit­nud te­ma vä­ga head ing­li­se kee­le õpe­ta­mi­se os­kust, oma tead­mi­si an­nab ta Aeg­vii­dus eda­si ju­ba kol­man­da­le põlv­kon­na­le, on vo­li­ko­gu ot­su­ses. Au­ko­da­ni­ku tiit­li­ga kaas­ne­vad au­ko­da­ni­ku märk, tun­nis­tus ja 1000 eu­ro suu­ru­ne ühe­kord­ne toe­tus. Need an­tak­se Rutt Tü­li­le üle Ees­ti Va­ba­rii­gi 104. aas­ta­päe­va pi­du­li­kul ak­tu­sel, 23. veeb­rua­ril Keh­ra lin­na­väl­ja­kul.

Eelmine artikkelRAS­MUS ME­RI­VOO fil­mi­le 500 000 eu­rot
Järgmine artikkelSõnumitoojas 23. veebruaril