Sõnumitoojas 23. veebruaril

137
 • KAH-met­sa­de koo­so­le­kud Aeg­vii­dus, Keh­ras ja Kuu­sa­lus;
 • Kuu­sa­lu kesk­koo­li esi­me­sed ta­lio­lüm­pia­män­gud;
 • Kuu­sa­lu noor­kot­kad võit­sid üle­rii­gi­li­se pat­rull­võist­lu­se;
 • ANTS AA­MA­NI­LE Val­ge­tä­he IV klas­si teenetemärk;
 • RAS­MUS ME­RI­VOO fil­mi­le 500 000 eu­rot;
 • Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue­le ma­ja­le pan­di nur­ga­ki­vi;
 • Ani­ja uus abi­val­la­va­nem on PRIIT VA­BA­MÄE;
 • Ani­ja val­la au­ko­da­ni­kuks saab RUTT TÜ­LI;
 • Ani­ja val­la 5 tee­ne­te­mär­ki;
 • Ani­ja val­la saa­li­jalg­pal­li meist­riks tu­li kol­man­dat kor­da jär­jest Ret­ro Com­pa­ny;
 • Raa­si­ku val­la koo­li­des­se di­gi­va­hen­did loo­du­sai­ne­te õpe­ta­mi­seks;
 • Toetused Raa­si­ku val­la kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­sidele;
 • Aru­kü­la kool ko­gus Par­di­ral­li jaoks hea­te­ge­vus­loo­si­ga 1250 eu­rot;
 • Raa­si­ku vo­li­ko­gu ee­lar­ve­ko­mis­jon suu­re­nes;
 • Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal sel­gu­sid Raa­si­ku val­la pa­ri­mad suu­sa­ta­jad.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 2. märtsil.

Eelmine artikkelAni­ja val­la au­ko­da­ni­kuks saab RUTT TÜ­LI
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la 2022. aas­ta ee­lar­ve