Anija valla arengukavale lisati unistuste-nimekiri

1229

Anija vallavolikogu kinnitas muudetud arengukava aastateks 2014-2024.

Volikogu kinnitas valla arengukava muudatused, arengukavas on ka mõned uuendused. Näiteks on nüüd eraldi peatükk kogukondade kohta – kirjeldatud on praegust olukorda ning seatud eesmärgiks luua vallas suutlikud ja aktiivsed kogukonnad. Selleks on kavas kaasata kodanikuühendused otsuste kujundamise protsessi, nõustada, innustada ja tunnustada kohalikke eestvedajaid, delegeerida neile avalikke teenuseid, tagada ühiskonnaelus osalemise võimalused erineva keele- ja kultuuritaustaga inimestele.
Arengukava juurde koostati täiesti uus lisa – kavandatavate tegevuste loetelu aastani 2024. Vallavalitsuse arendusjuht Ingeldrin Aug selgitas, et kui investeeringute kavas on kirjas lähiaastate suurimad tööd, siis sooviti, et kusagil oleksid fikseeritud ka pikemaajalised soovid-visioonid, perspektiivplaanid.
„Selle loetelu abil saab hoida silma peal arengukavva laekunud headel ideedel, mida ei realiseerita lähima paari aasta jooksul, kuid mis on kavas edaspidi,“ lausus ta.
Tegevuste loetelu on arendusjuhi sõnul hea abimaterjal ka vabaühendustele – kui nad taotlevad kusagilt projektidega rahastust, on sageli nõue, et projektid oleks kirjas valla arengukavas: „Nüüd on nende kaugemad visioonid ja unistused seal kirjalikult olemas.“
Kokku on niinimetatud unistuste nimekirjas valdkondade kaupa 38 projekti, näiteks Kehrasse kultuurikeskuse, Kehra-Anija kergliiklustee ja Voosele Eesti ajaloo hariduskeskuse teemapargi rajamine, Andevei tööstuspargi loomine.
Arengukava esimeses lisas on kirjas 2017. aastal kavandatavad investeeringud. Kokku on järgmisel aastal kavas investeerida 2,37 miljonit eurot, sellest 1,42 miljonit vallaeelarvest.
Suurimad investeeringud on kavas tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks – 550 000 eurot, sellest 110 000 eurot on omaosalus. Kehra tervisekeskuse renoveerimiseks on arvestatud 493 000 eurot, valla eelarvest kulub 198 000 eurot. Alavere lasteaia renoveerimise maksumuseks on kalkuleeritud 311 000 eurot, sellest 116 000 on kavandatud teha valla kulul, 195 000 eurot taotletakse välisabi. Valla teedesse-tänavatesse investeeritakse 349 500 eurot.
Kehra jaamahoone omaosaluseks on vallaeelarvest lubatud 181 800 eurot. Projektide omaosaluseks on veel 49 500 Anija mõisahoone rekonstrueerimiseks, 23 482 eurot mõisapargi õpperaja jaoks, 45 000 eurot Kehra spordihoone remondiks ning 20 000 eurot hajaasustuse programmi omaosaluseks.
Veel on 2017. aastal kavas ehitada Soodla külas tänavavalgustust, soojustada Alavere rahvamaja vahelagi, parandada Voose rahvamaja saali põrand ning Kehra rahvamaja vundament ja pandused, soojustada Alavere kool, remontida Kehra väikese koolimaja ning spordihoone fassaad, uuendada Lepatriinu lasteaia mänguväljakud, rajada Lastetare lasteaeda uued varjualused, renoveerida sotsiaalmaja, planeerida elamumaad, koostada Kehra puhkeala tervisekeskuse projekt, remontida Kehra raamatukogu hoidla, ehitada tuletõrje veevõtukohti.

Eelmine artikkelKodukant Harjumaa haldusreformifoorum: Loksa ja Raasiku on Harjus omapärased
Järgmine artikkelAnija volikogu otsustas järgmise aasta teede investeeringud