Kuusalu Soojus avastas alevikes ja külades suure veekao

1140

Ettevõtte juht lubab hakata kiiresti otsima veekadude põhjuseid.

Kuusalu Soojuse juhatuse esimees Kalle Küngas hakkas kõrvutama aruandenumbreid ning silma torkas märkimisväärne ebakõla pumbamajadest välja antava ning mõõdikute andmetel tarbijateni jõudva joogivee koguste vahel.

Kalle Küngas nimetab neid kadudeks, mil­le kohta andmed puuduvad: „Salmistu veesüsteemi veekadu on 1,7 kuupmeetrit ööpäevas. Pärispeal kaob 4, Kuusalu külas 6,3, Kolga alevikus 15, Kiiu alevikus 16 ja Kuusalu alevikus 37 kuupmeetrit vett ööpäevas. Need on väga häirivalt suured numbrid. Eriti kui pidada silmas, et meile teadaolevatel põhjustel toimunud veekaod on neist andmetest välja jäetud.“

Ta selgitas, et Kuusalu kohta esitatud veekaonumber ei kajasta selle aasta alguses talvel juhtunud suurt veeleket alevikus, kus kuu aega otsiti põhjust, leiti ning likvideeriti. Ka on maha arvatud veetorustike tänavuse läbipesuga kaasnenud veekulu.

„Kuhu on vesi kadunud, ei tea, aga väga tahaks teada. Kuusalu Soojuse väljapumbatud veest läheb iga neljas liiter teadmatusse kohta. Kui on mõni leke, tuleks see kiiresti korda teha. Kellel on informatsiooni, andke meile teada,“ sõnas ta.

Nüüd hakkab Kuusalu Soojus kontrollima, kuhu võiks vesi kaduda. Kalle Küngas kinnitas, et ettevõtte enda veearvestid pumbamajades ei saa valetada, sest neid taadeldakse ressursimaksu nõudmiste tõttu iga kahe aasta tagant. Alevike kortermajade peaveemõõtjad, mis kuuluvad Kuusalu Soojusele, kontrollitakse samuti kahe aasta tagant ning seega kortermajades toimuv kaonumbrit ei mõjuta. Kõik ülejäänud tarbijad vastutavad oma veemõõtjate eest ise.

Ta märkis, et vanad torustikud on kõik tehtud malmtorudega, mis võivad pinnase vajumise ja tõusmisega pingete tõttu praguneda. Suuremad lekked on avastatavad, aga mitmed väikesemad mitte.

Samas nentis Kalle Küngas, et kogu kadu pole tingitud amortiseerunud torudest: „Vargusi võib olla kahesuguseid – teadlikke ja mitteteadlikke. Teadlik on siis, kui veesüsteemiga on liitutud ja vett tarbitakse vee-ettevõtjaga lepingut sõlmimata. Mitteteadlik on, kui veemõõtjaid on taadeldud aastaid tagasi, need ei toimi enam õigesti. Veearvesti ei hakka kunagi vea tõttu suuremat kogust näitama. Ka võib olla, et veeühenduse tegid vanemad pereliikmed aastaid tagasi, liitumisleping jäi mingitel segastel asjaoludel sõlmimata, nooremad ei tea seda. Minu üleskutse on, et kellel lepingut pole, tulge, vormistame selle ja tarbige vett legaalselt.“

Kadude absoluutnumbrite poolest on Salmistu kadu väiksem, aga seal pole vanu torusid, märkis ta. Veevärk valmis lõplikult eelmisel aastal, mahtu arvestades on kaduvate kuupmeetrite hulk väga suur. Salmistul on välja ehitatud liitumiskoh­ti 188, neist on Kuusalu Soojuse ametlikke kliente alla poole.

Eelmine artikkelKorstnast tõusis leek
Järgmine artikkelUued elamurajoonid on lõpuni ehitamata – nii ka Leegiranna Kuusalu vallas