Anija volikogu otsustas järgmise aasta teede investeeringud

1372

2017. aastal plaanitakse Anija valla teid ehitada ja remontida ligi 350 000 euro eest.

Anija vallavolikogu kinnitas valla aastate 2017-2019 teehoiukava. Tänavu investeeriti vallateedesse-tänavatesse ligi 1,5 miljonit eurot, sellest suurem osa – 1,2 miljonit eurot saadi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning riigieelarvest  Kehra  raudtee  ümbruse  teede-parklate ja Kaunissaare-Kehra kergliiklustee ehitamisse. Järgmisel kolmel aastal on teedesse kavas investeerida keskmiselt 300 000-350 000 eurot aastas.
2017. aastal on teede investeeringuid kavas 349 500 euro eest. Kehras on plaanis asfalteerida noortekeskuse ja rahvamaja ümbrus – selleks kavandatakse 35 000 eurot ning Kose maantee jalgtee Keskuse ja Kooli tänava ning Laste ja Aiandi tänava vaheline lõik – kokku on 535 meetri kõnnitee asfalteerimiseks planeeritud 15 000 eurot. Kui Kooli tänav 8 korteri­ühistu ehitab maja ette parkla, asfalteeritakse valla kulul majaesine tee, selleks arvestatakse 11 000 eurot.
Tolmuvaba katte ehk kahekordse pindamise saavad tuleval aastal mitmed kruusateed. Kõige suurem investeering, 70 000 eurot, on kavas Parila-Salumäe 3,5 kilomeetri pikkusele teelõigule. Pillapalu-Aegviidu tee 1,7kilomeetrisele lõigu pindamiseks on kavandatud 34 000 eurot, Ussikuuse teele Ülejõe külas 20 000 eurot ning Vainu tee 500meetrise lõigu tolmuvabaks muutmiseks Lehtmetsas 12 000 eurot. Kehras pinnatakse Paberi ja Niidu tänav, Aasa ja Luha tänav, Laste ja Metsa põik, Turu tänav ning 80meetrine lõik Roopa tänavast. Selleks kokku on kavandatud 38 500 eurot.
9000 euro eest rajatakse juurdepääs, killustikukattega kõnnitee, Lahinguvälja mälestusmärgini Vikipalus. 15 000 euro eest on kavas projekteerida Kehra Pargi tee ja staadionitaguse rippsilla vaheline tee.
Vallavalitsus soovis tuleval aastal – kui maanteeamet planeerib rekonstrueerida Kehra peamise sissesõidutee ehk Keskuse tänava, ehitada selle kõrvale Kooli tänavast kuni Kose-Jägala maanteeni kõnnitee koos tänavavalgustusega, kokku 550 meetrit. Selle hinnaks arvestati 90 000 eurot. Volikogu arengu- ja eelarvekomisjon seda ei toetanud. Komisjoni esimees Jaan Oruaas põhjendas volikogu istungil – kergliiklustee järele Keskuse tänava äärde pole praegu nii suurt vajadust, kuna seda hakkaks kasutama vaid neli-viis majapidamist ning elanikel on alternatiivsed liikumisvõimalused olemas.
„Teistes kohtades on karjuvam vajadus,“ sõnas ta.
Komisjon tegi ettepaneku 25 000 eurot kasutada Alavere rahvamaja juurde asfalteeritud parkla ehitamiseks, 15 000 eurot Kehrasse kahe rippsilla Ülejõe-poolsesse otsa 9kohaliste freesasfaldiga kaetud autoparklate rajamiseks ning 40 000 eurot Kooli tänava Keskuse ja Spordi tänava vahelise lõigu asfalteerimiseks.
Vallavalitsuse majandusteenistuse juht Toomas Reisi ütles – kui jätta valgustus tegemata, kulub Keskuse tänava kõnnitee rajamiseks 60 000 eurot. Volikogu enamus toetas siiski arengu- ja eelarvekomisjoni ettepanekut, seega lükkub Keskuse tänava äärde kergliiklustee rajamine 2018. aastasse. Ülejärgmisel aastal on muuhulgas kavas ka Pikva-Pikaveski ja Aavoja tee tolmuvabaks muutmine.
Vallavanem Arvi Karotam kommenteeris Sõnumitoojale: „Vallaeelarve koostamine võib tuua teehoiukavasse muudatusi. Soovime küll kõik 2017. aastaks kavandatud investeeringud teedesse teha tuleval aastal, kuid eel­arvega selgub, kas kõigeks jätkub raha.“
Peale investeeringute on 2017-2019 igal aastal planeeritud raha teehooldusele: 100 000 eurot aastas on mõeldud teede talihooldusele, 50 000 eurot kruusateede hööveldamiseks, 8000 eurot kruusateede tolmutõrjeks, 12 000 eurot asfaldiaukude lappimiseks, 11 000 eurot teeäärte niitmiseks ning 1800 eurot tänavate puhastamiseks.