Anija vald hajaasustuse veeprogrammis ei osale

709

Juunist on avatud hajaasustuse veeprogrammi tänavune taotlusvoor. Hajaasustusega piirkondade elanikud, MTÜd ja sihtasutused saavad programmist kaevu ja joogiveetorustike ehitamiseks taotleda raha juhul, kui ka kohalikud omavalitsused selles osalevad. Toetuse ülemmäär on 100 000 krooni ning taotleja ise peab tasuma vähemalt kolmandiku taotletavast summast. Kuusalu vald osaleb programmis 250 000 krooniga, riik lisab sellele sama palju. Raasiku vald on veeprogrammile kavandanud 100 000 krooni, teist sama palju antakse riigieelarvest. Anija valla eelarvesse sel aastal veeprogrammis osalemiseks raha ei planeeritud.