Anija on Harju noorsootööd toetav omavalitsus 2016

3190
Anija vallast tunnustamiseks esitatud noorsootöö tegijad ning nende esitajad: TUULIKI ROHTLA, VERONIKA SILIVASK, REESI KUSLAP, ARVI KAROTAM, INGA KOITLA, LAURA LASS ja HELINA LILLSOO.

Harju maavalitsus tunnustas silmapaistvaid noorsootöötajaid.

Harju maavanem Ülle Rajasalu tänas reedel, 16. detsembril Tallinnas Gloria restoranis aasta edukamaid noorsootöötajaid ja noortega tegelevad asutusi. Esmakordselt anti välja Harjumaa 2016. aasta noorsootööd toetava omavalitsuse tiitel, selle pälvis Anija vald.
Anija valla esitas noorsootöö toetajaks Kehra gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Reesi Kuslap. Ta põhjendas, et Anija vald on väga innovaatiline ja avatud muutusteks, loonud noortele väga head vaba aja veetmise võimalused ning panustab jätkuvalt nende loomisse.
„Anija vald on noorte elu parandamisse väga palju investeerinud ning usun, et väärib selle eest tunnustust. Vallavanem Arvi Karotam on suurte eesmärkide ning visiooniga inimene, kuid siiski kahe jalaga maa peal, viib oma plaanid ellu ning näitab tegudega, et kui midagi väga tahta, on kõik võimalik – selline suhtumine on suurepärane eeskuju noortele. Noored oskavad tänu suurtele muutustele ka vallavalitsuse tööd ning oma kodukohta paremini hinnata,“ oli tunnustusesildises.
Tänuüritusel esitas Reesi Kuslap oma tehtud räpi sellest, kuidas Anija vald noortest hoolib. Anija vallavanemale Arvi Karotamile, nagu ka teistele tunnustatutele, andis maavanem tänukirja koos Harjumaa balli kutse, klaasist meene ning helkur-seljakotiga.
Kokku tunnustati parimaid üheksas kategoorias, valiti veel Harjumaa aas­ta noorsootöötaja, huvikool, noortekeskus, osaluskogu, noortelaager, noorsootöö sõber ja algatus noorsootöös ning tunnustus pikaajalise panuse eest noorsootöösse.
Anija vallast olid nominendid ka Harjumaa Noorteinfo Keskus ja valla õpilasmalev. Noorteinfokeskus, kus töötavad Helina Lillsoo ja Laura Lass, esitas kategoorias pikaajalise panuse eest noortevaldkonda valla noorsootööspetsialist Tuuliki Rohtla. Laagrite ja malevate kategoorias kandideeris Anija valla noortemalev, esitasid noortejuhid Inga Koitla ja Veronika Silivask. Kuusalu vallast esitas abivallavanem Aare Ets aasta noorsootöötaja tiitlile Kiiu noorsootöötaja Heleri Paiste. Maavalitsus tänas meenetega kõiki nominente ja ka nende esitajaid.
Maavalitsuse noorsootöö nõunik Anne Martin rääkis Sõnumitoojale, et noortevaldkonna üle-eestilist tunnustamist korraldab Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK), kelle kodulehe kaudu sai kandidaate esitada 1. novembrini: „ENTK tunnustab üle-eestiliselt. Meie oleme seisukohal, et peame Harjumaal omasid ka eraldi tunnustama, muidu jääksid väga paljud väga head asjad tähelepanuta.“
Üle-eestiliselt sai noortevaldkonna tegijaid ja ettevõtmisi tunnustamiseks esitada 11 kategoorias. Harjumaa kohta täideti 39 ankeeti. Valiku tegi komisjon, kuhu kuuluvad avatud noortekeskuste projektide hindamiskomisjoni liikmed, lisaks kaasati Tallinna noorsooameti, Viimsi vallavalitsusse ja skautide ühingu liikmeid. Vabariikliku konkursi parimad selguvad uuel aastal.