Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku jalg­pal­lu­rid ja­hi­vad punk­te sa­mas lii­gas

91
Pal­li eest võistlevad MARK­KO KU­DU (Ani­ja JK, kol­la­ses) ning RAI­NER MÄ­GI (Kuu­sa­lu Ka­lev, si­ni­ses). Fo­to Kaa­rel Mop­pel

MIH­KEL KUU­SE

Ap­ril­li kes­kel sai al­gu­se Ees­ti jalg­pal­li meist­ri­võist­lus­te 3. lii­ga idat­soo­ni hooaeg. Sel hoo­a­jal on es­ma­kord­selt sa­mas lii­gas pal­li­mas kõik piir­kon­na jalg­pal­lik­lu­bid – Ani­ja JK, JK Kuu­sa­lu Ka­lev ja Raa­si­ku FC Jo­ker. Oma­va­he­lis­te män­gu­de­ga te­gid ree­del, 22. ap­ril­lil Keh­ra staa­dio­nil ot­sa lah­ti Ani­ja ja Kuu­sa­lu. Rah­va­hää­le­tu­se abil mõi­sa­der­biks ris­ti­tud koh­tu­mi­ses oli sei­su­ga 5:1 pa­rem Ani­ja mees­kond.

Män­gu ava­vä­ra­va­le oli esial­gu lä­he­mal Kuu­sa­lu, kel­le rün­da­ja löök na­pilt üle vä­ra­va len­das. Edu­sei­su haa­ras siis­ki 17. mi­nu­til Ani­ja, kui Kuu­sa­lu kaits­ja ku­ku­tas ka­ris­tu­sa­las vas­tas­te rün­da­ja Jü­ri Dmit­ren­ko, kes ise kül­ma ra­hu­ga pe­nal­ti rea­li­see­ris. 33. mi­nu­til tee­nis Kuu­sa­lu vä­ra­va­vaht Joo­sep Mürk ilm­se vä­ra­va­või­ma­lu­se vea­ga ära­hoid­mi­se eest pu­na­se kaar­di. Järg­ne­nud ka­ris­tus­löö­gist suu­ren­das Dmit­ren­ko Ani­ja mees­te edu­sei­su ning li­sas kolm mi­nu­tit hil­jem veel ühe vä­ra­va. 69. mi­nu­til suu­tis Kuu­sa­lu va­het vä­hen­da­da, kui hea söö­du vor­mis­tas vä­ra­vaks Mikk Kir­si­maa. Vaid kolm mi­nu­tit hil­jem tee­nis Ani­ja veel ühe pe­nal­ti, mil­le lõi vä­ra­vas­se Jüri Dmit­ren­ko. Män­gu vii­ma­ne vä­rav sün­dis 84. mi­nu­til, kui Jüri Dmit­ren­ko sai kir­ja oma viien­da ta­ba­mu­se.

Järg­mi­ne piir­kon­na klu­bi­de vas­tas­seis ehk der­bi toi­mub 29. mail kell 15, kui Keh­ra staa­dio­nil koh­tu­vad ki­hel­kon­na­der­bi raa­mes Ani­ja ning Raa­si­ku võist­kon­nad. Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku koh­tu­vad es­ma­kord­selt 10. juu­nil kell 19 Kuu­sa­lu staa­dio­nil.

Eelmine artikkelPaepealsed maitsed
Järgmine artikkelHar­ju koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lilt Kuu­sa­lu tru­pi­le Grand Prix` ja Lok­sa las­te­le lau­reaa­di tii­tel