Ani­ja-Keh­ra kerg­liik­lus­tee­le RTKst li­sa­ra­ha

61
Anija vald

Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus (RTK) ot­sus­tas, et Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks an­tak­se li­saks va­rem lu­ba­tud 263 060,76 eu­ro­le kok­ku ku­ni 500 000 eu­rot toe­tust. Eel­mi­sel ke­va­del taot­les Ani­ja vald RTK ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te jalg­rat­ta- või jalg­tee­de in­ves­tee­rin­gu­te meet­mest Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­seks 500 000 eu­rot. Pro­jekt sai hin­da­mis­ko­mis­jo­nilt po­si­tiiv­se hin­nan­gu, kuid ku­na ko­gu Har­ju­maa­le oli meet­mest ja­ga­da 561 727 eu­rot, ot­sus­ta­ti Ani­ja val­la pro­jek­ti ra­has­ta­da taot­le­tust li­gi poo­le võr­ra väik­se­ma sum­ma ehk 263 060,76 eu­ro­ga. Ani­ja vo­li­ko­gu oli nõus val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­ku­ga toe­tus vas­tu võt­ta ja suu­ren­da­da sel­le võr­ra kerg­liik­lus­tee oma­fi­nant­see­rin­gut. Rii­gi­han­ke­ga sel­gus, et üle 5 ki­lo­meet­ri pik­ku­se kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­ne mak­sab 1 053 508,68 eu­rot ning sel­leks ka­van­da­ti üle 790 000 eu­ro võt­ta lae­nu. Paar nä­da­lat ta­ga­si tea­tas RTK Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le, et üks pro­jekt, mil­le­le sa­mast meet­mest toe­tust eral­da­ti, ei rea­li­see­ru ning ka­su­ta­ma­ta jää­nud toe­tus­ra­ha an­tak­se Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks. Kok­ku on toe­tu­se määr 45,84 prot­sen­ti pro­jek­ti ku­lu­dest ehk ku­ni 500 000 eu­rot. „Pea­me sel­le võr­ra vä­hem võt­ma lae­nu, mis on vä­ga suur abi ar­ves­ta­des, et lae­na­mi­ne on eu­ri­bo­ri kas­vu tõt­tu läi­nud vä­ga kal­liks,“ sõ­nas Ani­ja abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe. Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee, mis al­gab Ho­ri­zo­ni kon­to­ri­hoo­ne juu­rest ja lõ­peb Ani­ja mõi­sa park­las, val­mib käe­s­-ole­va aas­ta lõ­puks.

Eelmine artikkelIN­GA LEO­KE-BO­SEN­KO ei naa­se veel Ani­ja vo­li­kok­ku
Järgmine artikkelAlgas orien­tee­ru­mis­mäng „Avas­ta Kuu­sa­lu val­da“