Anija kanalale taotletakse ehitusluba

656

Keskkonnaamet Anijale sugulinnufarmi rajamise vastu ei ole.

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon on kiitnud heaks ASi Tallegg Pääsusilma sugulinnufarmi rajamise ja tegevuse keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande, mida Anijal tutvustati avalikul koosolekul 10. juunil.
AS Tallegg soovib Anija külla Pääsusilma katastriüksusele endise noorkarjalauda asemele rajada tänapäevanõuetele vastava lindlakompleksi. Eesmärk on hakata seal tootma haudemune. Maksimaalselt plaanitakse Anija farmi 13 200 sugulindu.

Anija küla ja ümbruskonna elanikud on olnud kanala rajamisele kategooriliselt vastu. KMH aruande avalikustamise ajal sai vallavalitsus sealsetelt elanikelt neli protestikirja. Kardetakse, et farmist hakkab levima ebameeldiv hais, on oht põhjaveereostusele, autod hakkavad tolmu ja müraga häirima sealset elukeskkonda, lindla rajamine takistab Anija mõisa arengut jne.

Anija valla keskkonnaspetsialist Helle Palm selgitas – kuna keskkonnaamet ei näinud KMH aruande põhjal mingeid takistusi kanala rajamisele Anija külla, kiideti aruanne heaks. Nüüdseks on AS Tallegg esitanud vallavalitsusele ehitusloa taotluse.

„Paljud inimesed on olnud kanala ehitamise vastu, kuid on ka neid, kes seda toetavad. Vallavalitsus peab kõiki argumente arvestades vaagima, mis mille üles kaalub. Sellised otsused pole kunagi kerged,“ rääkis Helle Palm.

Ta lisas, et otsus ei saa põhineda emotsioonidel, vaid peab olema põhjendatud.

ASi Tallegg keskkonnajuht Siret Sõmer ütles Sõnumitoojale, et ei näe ühtki põhjendust, millega saaks ehitusloa väljastamisest keelduda. Ta märkis, et nii väikese farmi puhul polnuks KMH tegemine üldse vajalik, see oli Talleggi enda soov inimestele oma plaanidest teada anda.

Ka vallavalitsuse majanduse vanemspetsialist Viljo Leis märkis – ehitusloa väljastamine või sellest keeldumine toimub ehitusseaduse alusel.

„Kui linnufarmi projektile on vajalikud kooskõlastused olemas ning projekt vastab ehitusprojektile esitatud nõuetele, ei ole vallavalitsusel põhjust ehitusloa väljastamisest keelduda,“ sõnas ta. 

Eelmine artikkelSuru külast leiti mürsk
Järgmine artikkelMetropoliit Stefanos õnnistas Aruküla vene kiriku