Ani­ja JK avas jalg­pal­li­hooa­ja võiduga

171

MIHKEL KUUSE

Ani­ja JK osa­leb nel­jan­dat hooae­ga jär­jest jalg­pal­li Ees­ti meist­ri­võist­lus­te kol­man­da lii­ga idat­soo­nis.

Mees­kon­da kuu­lu­vad pea­mi­selt Ani­ja val­la ela­ni­kud. Keh­ra kõr­val on esin­da­tud Leht­met­sa, Aeg­vii­du, Ala­ve­re, Roo­kü­la, Lü­ka­ti, Sood­la, Lil­li ja Ani­ja. Sa­mu­ti on mees­kon­nas jalg­pal­lu­reid, kes pea­le mu­ja­le ko­li­mist on jää­nud ko­du­ko­ha­ga seo­tuks jalg­pal­li män­gi­des.

Tree­ni­tak­se ja ko­du­män­ge pee­tak­se Keh­ra staa­dio­nil. Ko­roo­na­pii­ran­gu­te tõt­tu on et­te­val­mis­tus hooa­jaks ol­nud kee­ru­li­ne. Ap­ril­lis tree­ni­ti pea­mi­selt ku­ni küm­ne­liik­me­lis­tes grup­pi­des, kes olid ha­ju­ta­tud paa­ri kau­pa. Maist ala­tes toi­mu­vad ühist­ree­nin­gud, kus on osa­le­nud li­gi kaks­küm­mend meest.

Koos­sei­su kuu­lu­vad Ris­to Unt, Mar­tin Sa­lu­mäe, Priit Taal­mann, Fred­di Tur­mann, Owe Hal­lik, Ar­tur Aa­va, Ran­dar Vil­biks, Paul Tä­he, Mark Rei­si, To­mas Un­ger, Jü­ri Dmit­ren­ko, Va­syl Dmyt­ren­ko, Ro­land Agu­raiu­ja, Sil­ver Laa­ne­veer, Ta­lis Li­sa­kov, Vil­lu Roo­me­re, Joo­nas Kuusk­la, El­vo Han­sen, Im­re Aruo­ja, Siim Ur­va, Ev­ge­ny Kharc­huk, Crei­ton Ko­ja­lo, Mark­ko Ku­du, Kaa­rel Mop­pel ja treener Mih­kel Kuu­se.

Anija JK avas hooaja 6:0 võiduga FC Järva-Jaani üle, kolm väravat lõi Siim Urva, ühe Silver Laaneveer, Priit Taalmann ja Kaarel Moppel. Viik 1:1 tehti FC Maardu Aliensiga, värava autor oli Markko Kudu.

Ko­du­män­ge käib vaa­ta­mas 40-50 ini­mest. Fän­ni­de hul­ka kuu­lu­vad spor­di­sõb­rad üle ter­ve val­la. Ees­märk on män­gu­päe­va­del pak­ku­da pub­li­ku­le ka me­lu jalg­pal­li­män­gu kõr­val. Prae­gu po­le pealt­vaa­ta­jad män­gu­de­le veel lu­ba­tud, kuid loo­de­ta­vas­ti saab fän­ne pea­gi taas tri­büü­ni­del nä­ha.

Ani­ja jalg­pal­lu­rid said uued män­gu­vor­mid – kol­la­sed sär­gid, tu­me­si­ni­sed pük­sid ja si­ni-kol­la­sed so­kid. Vor­me ilus­ta­vad pea­le aja­loo­li­se kir­ja­fon­di mit­me­te toe­ta­ja­te lo­god. Mees­kon­na peas­pon­sor on Kat­ke­ra OÜ. Suur­toe­ta­ja­te hul­ka kuu­lu­vad Ri­mark, Kraa­vi­meis­ter, Ofi Const­ruc­tion, A. Ur­va OÜ ning Ra­west. Toe­ta­jad on ka TV Rei­sid, koh­vik Soh­vik, Ani­ja vald ning Ani­ja mõis. Li­saks saab igaüks klu­bis­se pa­nus­ta­da LHV Jal­ka­kaar­di­ga kaar­di­mak­seid te­hes. Iga kaar­di­mak­se pealt saab klu­bi 10sen­di­se toe­tus­sum­ma.

Eelmine artikkelMiks on va­ja mä­le­ta­da küü­di­ta­mi­si?
Järgmine artikkelKõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi ren­di­jaa­mad ava­tak­se järgmisel nä­da­lal