Ani­ja val­las saab tä­na­vu mus­ta kat­te üle 20 ki­lo­meet­ri teid

1386

Val­la­tee­des­se in­ves­tee­ri­tak­se sel aas­tal 633 500 eu­rot.

Sü­gi­sel kin­ni­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu tee­hoiu­ka­va, mil­le põh­jal ka­van­da­ti 2018. aas­taks tee­de kor­da­te­ge­mi­seks 310 000 eu­rot. Pä­rast tä­na­vu­se val­laeel­ar­ve pro­jek­ti esi­mest lu­ge­mist te­gi vo­li­ko­gu et­te­pa­ne­ku võt­ta 300 000 eu­rot lae­nu, et viia ka­van­da­tust roh­kem kü­la­teid tol­mu­va­ba mus­ta kat­te alla. See­tõt­tu in­ves­tee­ri­tak­se val­la tee­de ja tä­na­va­te re­mon­ti­mis­se sel aas­tal kok­ku 633 500 eu­rot.

„Oma- ja lae­nu­ra­hast kok­ku saa­me vä­he­malt 20,5 ki­lo­meet­rit musta kattega teid,“ sõ­nas Anija abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Ta li­sas, et tee­lõi­gud, millele pannakse sel aas­tal mus­t ka­te, ei ole ühes piir­kon­nas, vaid va­li­ti val­la eri pai­gust. Va­lik teh­ti tee­hoiu­ka­va alu­sel ning ar­ves­ta­ti ka vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de et­te­pa­ne­kuid.

Kõi­ki­de tee­lõi­ku­de mus­ta kat­ta al­la vii­mi­seks ka­van­da­tud ra­ha hul­ka on ar­ves­ta­tud ka eel­tööd – kal­las­te te­ge­mi­ne, truu­pi­de va­he­ta­mi­ne ja kor­ras­ta­mi­ne, va­ja­du­sel kruu­sa pea­le­ve­du: „Hin­nad ole­me ar­ves­ta­nud mak­si­maal­sed, neist kal­li­maks ei to­hiks tööd min­na. Kui han­ke käi­gus sel­gub, et mõ­ne tee­lõi­gu re­mont on ka­van­da­tust oda­vam, saa­me li­saks viia mus­ta kat­te al­la veel mõ­ne tee­lõi­gu, mi­da sel­leks aas­taks po­le ka­van­da­tud.“ 

Mus­ta kat­te saa­vad tä­na­vu 2,6ki­lo­meet­ri­ne lõik Pik­va-Pi­ka­ves­ki teest ja 1,6 ki­lo­meet­rit Pik­va-Ara­va teed, 2,27 ki­lo­meet­rit Aa­vo­ja teed Vi­ki­pa­lu kü­las ja 900 meet­rit Vi­ki­pa­lu jaa­ma­teest, 1,7 ki­lo­meet­rit Pa­ri­la-Sa­lu­mäe teed, 2 ki­lo­meet­rit Rau­do­ja-Ko­su teest, 350meet­ri­ne Soo-ot­sa-Mõi­saa­se­me tee­lõik Ra­si­ve­res, 180 meet­rit Oja­kal­da teed Üle­jõe kü­las, 250 meet­rit Kaie­soo teest, 800 meet­rit Lä­ti-Nae­ris­mäe teed, 200meet­ri­ne lõik Lä­ti teest ja 600 meet­rit Ka­se­sa­lu teest Lin­nak­se kü­las, 400 meet­rit Vet­la-Tar­vas­jõe teed, 830 meet­rit Ala­ve­re-Roo­kü­la teed, 400meet­ri­ne lõik Sa­lu­met­sa teest, 800 meet­rit Här­ma­ko­su-Re­hat­se teed ja 450 meet­rit Mah­la teed Ani­ja kü­las, 700 meet­rit Pil­la­pa­lu-Aeg­vii­du teest ning Aeg­vii­dus saa­vad uue kat­te Ta­ga­jär­ve, Vaht­ra, Pih­la­ka, Pap­li ja Ka­se tä­na­vad, kok­ku 1,4 ki­lo­meet­rit. Keh­ras saa­vad mus­ta kat­te Laa­ne ja Te­ha­se tä­na­vad ning 350meet­ri­ne lõik Jõe tä­na­vast.

Li­saks as­fal­tee­ri­tak­se tä­na­vu Keh­ras Vel­ko AV ja raa­ma­tu­ko­gu tee, noor­te­kes­ku­se ja rah­va­ma­ja ümb­rus ning 410 meet­rit Koo­li tä­na­vast – Koo­li põi­gu ja Sõp­ru­se väl­ja­ku va­he­li­ne osa. Ala­ve­res as­fal­tee­ri­tak­se rah­va­ma­ja park­la, Ala­ve­re kor­ter­ma­ja­de va­he­li­sed teed pin­na­tak­se. Püü­met­sa tee­le Pil­la­pa­lu kü­las on ka­vas kruu­sa pea­le­ve­du. Ka on plaanis sel aas­tal alus­ta­da kruu­sa pea­le­ve­du nei­le tee­de­le, mis saa­vad mus­ta kat­te 2019. aas­tal. 

Tee­de re­mon­ti­mi­seks on ka­vas kor­ral­da­da ühi­ne han­ge, see kuu­lu­ta­tak­se väl­ja mai­kuus.

Eelmine artikkelAni­ja val­la ee­lar­vest antakse toe­tust 7 spor­dik­lu­bile
Järgmine artikkelSõnumitoojas 14. märtsil