Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu­le li­sa­tak­se Aeg­vii­du osa

1319

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu vaa­tas üle Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la üld­pla­nee­rin­gud ning ot­sus­tas alus­ta­da te­ge­vust Aeg­vii­du ale­vi osaüldp­la­nee­rin­gu ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se al­ga­ta­mi­seks.

Ani­ja val­la keh­tiv üldp­la­nee­ring on keh­tes­ta­tud 2008. aas­tal, Aeg­vii­du val­las 2002. aas­tal. 2015. aas­tal al­ga­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu uue üldp­la­nee­rin­gu, mi­da koos­tab OÜ Hend­rik­son & Ko.

Abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et se­ni­ne töö ei lä­he val­da­de ühi­ne­mi­se tõt­tu luh­ta – uut üldp­la­nee­rin­gut al­ga­ta­ma ei pea, või­ma­lus on lii­ta Aeg­vii­du osa ju­ba koos­ta­mi­sel osa­le­vas­se pla­nee­rin­gus­se ning laien­da­da le­pin­gut sa­ma et­te­võt­te­ga.

„Ole­me võt­nud hin­na­pak­ku­mi­se, Hend­rik­son & Ko soo­vib li­sa­töö eest saa­da pool Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se hin­nast ehk 25 728 eu­rot,“ lau­sus ta.

Üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se täh­ta­ja pi­ken­da­mist et­te­võ­te ei soo­vi, see on en­di­selt 2019. aas­ta su­vel.

Eelmine artikkelKolm ar­hi­tek­ti kraa­pi­sid Kiiu mõi­sa tre­pi­sei­nast väl­ja aja­loo­li­sed vär­vi­ki­hid
Järgmine artikkelRAS­MUS ME­RI­VOO lah­kus Kuu­sa­lu vo­li­ko­gust