Ani­ja val­la süm­boo­li­ka­le 30 ka­van­dit

1480

Ani­ja val­la süm­boo­li­ka­kon­kur­si­le esi­ta­ti 30 va­pi ja li­pu ka­van­dit. Ümb­rik­ke au­to­ri­te and­me­te­ga ei ole süm­boo­li­ka va­li­mi­seks moo­dus­ta­tud 7 liik­me­li­ne hin­da­mis­ko­mis­jon veel ava­nud, kuid märk­sõ­na­de põh­jal on tea­da, et üks au­tor esi­tas kon­kur­si­le 10 eri­ne­vat ka­van­dit. Viis val­la ja li­pu ka­van­dit, mis said ko­mis­jo­ni liik­me­telt kok­ku­võt­tes enim punk­te, saa­de­ti rii­gi­kant­se­lei süm­boo­li­ka­ko­mis­jo­ni­le koos­kõ­las­ta­mi­seks. „Kui saa­me sealt vas­tu­se, on sel­ge, mil­li­sed kolm tööd pan­na rah­va­hää­le­tu­se­le. Või­bol­la mõ­ni neist ei vas­ta he­ral­di­ka­nõue­te­le, või­bol­la tu­leb mõn­da las­ta au­to­ril veel muu­ta,“ üt­les hin­da­mis­ko­mis­jo­ni lii­ge, val­la­sek­re­tär Hel­di Laks. Ta mär­kis, et ena­mi­kul va­pi ja li­pu ka­van­di­test oli val­la süm­bo­li­na ku­ju­ta­tud ha­ne, na­gu on ka prae­gu­sel Ani­ja val­la süm­boo­li­kal.

Eelmine artikkelMuu­da­tu­sed Ani­ja val­la­va­lit­su­ses
Järgmine artikkelAru­kü­la ja Ani­ja saa­li­jalg­pal­li­mees­kon­da­de män­gu­dest