Ani­ja val­la bee­bi­pi­du

806

Tei­si­päe­vaks, 15. maiks olid Keh­ra rah­va­maj­ja kutsutud Ani­ja val­las vii­ma­se poo­le aas­ta jook­sul sün­di­nud 27 last va­ne­ma­te­ga, ko­ha­le tu­li 14 bee­bit va­ne­ma­te­ga. Neid ter­vi­tas val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, kes kin­kis kõi­gi­le sün­di­mi­se tun­nis­tu­se, Keh­ra raa­ma­tu­ko­gult oli iga­le lap­se­le raa­mat. Esi­ne­sid Sir­je Su­vi tant­su­lap­sed, pa­ku­ti tor­ti, teh­ti ühis­fo­to. Järg­mi­ne bee­bi­pi­du on sü­gi­sel.

Eelmine artikkelVälistudengite pakutud ettevõtted Kuusalu valda ja Loksale – Hara Missioon, Lahemaa Eliksiir, Kolga Mõisa Kinnisvara
Järgmine artikkelRaa­si­ku skau­di­salk Kal­ju­re­ba­ne te­gi esi­me­se rän­na­ku jü­ri­päe­va laag­ris