Ani­ja sot­siaal­ko­mis­jo­nil uus asee­si­mees

774

Märt­si is­tun­gil va­li­ti Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu sot­siaal- ja ko­gu­kon­na­ko­mis­jo­ni­le uues­ti esi­meest ja asee­si­meest, sest se­ni­ne asee­si­mees Re­ne Kaa­lo soo­vis ko­mis­jo­nist lah­ku­da. Vas­ta­valt KOK­Si muu­da­tus­te­le tu­leb vo­li­ko­gu esi­mees ja asee­si­mees va­li­da sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel koos, esi­me­heks saab enim hää­li saa­nud kan­di­daat. Peep Kask esi­tas ko­mis­jo­ni esi­me­he ko­ha­le prae­gu­se esi­me­he In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko, Jaan Oruaas esi­tas Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko. Mõ­le­mad kan­di­daa­did on vo­li­ko­gu kesk­frakt­sioo­nist. Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel sai In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko 10, Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko 7 häält. In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko jätkab sot­siaal- ja ko­gu­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­me­he­na, asee­si­mees on Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko.

Eelmine artikkelKol­ga Ko­hal-oli­jaid mängisid festivalil algupärandit
Järgmine artikkelLoo ko­roo­na­võist­lu­se võit­sid GER­LI AVER ning TAR­MO LAA­NE­LA-RAG­NAR PII­BE­MANN