Ani­ja mõi­sa re­konst­ruee­rib OÜ Su­la­ne

697

SA Ani­ja Mõi­sa Hal­dus kor­ral­da­tud lä­bi­rää­ki­mis­te­ga han­ke­ga va­li­ti mõi­sa pea­hoo­ne ja ai­da re­konst­ruee­ri­jaks ühi­se pak­ku­mi­se esi­ta­nud OÜ Su­la­ne ja OÜ BauEst, kel­le pak­ku­mi­ne oli 1 889 783 eu­rot. „Hind on küll vei­di kal­lim, kui loot­si­me. Meil on mõi­sa re­konst­ruee­ri­mi­seks 1,74 mil­jo­nit eu­rot,“ sõ­nas Ani­ja mõi­sa aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa. Ta li­sas, et mi­da­gi te­ge­ma­ta siis­ki ei jää, val­la­vo­li­ko­gu on omao­sa­lu­seks lu­ba­nud roh­kem ra­ha, kui EA­Si­le esi­ta­tud pro­jek­tis oma­fi­nant­see­rin­guks ka­van­da­ti, ning sih­ta­su­tus on va­ja­du­sel val­mis võt­ma ka lae­nu. Ehi­tus­tööd al­ga­vad tu­le­val nä­da­lal ai­das, pea­hoo­ne peaks re­mon­ti mi­ne­ma paa­ri nä­da­la pä­rast. EAS eral­das Ani­ja Mõi­sa Hal­du­se­le 2017. aas­tal mõi­sa pea­hoo­ne ja ai­da kor­da­te­ge­mi­seks ja seal mõi­saa­jas­tu kü­las­tus­kes­ku­se ava­mi­seks 1 752 972 eu­rot.

Eelmine artikkelSTE­FAN LOO­TUS või­tis Watt­bi­ke ava­võist­lu­se
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kool või­tis Koo­lis­por­di Lii­du uju­mis­võist­lu­sel 2. ko­ha