Raasiku valla sotsiaalteenuste korrast

373

Raasiku volikogu muutis sotsiaalteenuste osutamise korda. Seni tuli hooldataval hooldekodu ülalpidamiskulude katteks tasuda 95 protsenti pensionist, nüüd on iga kliendi puhul erinev, selgitatakse välja abivajaduse hindamise käigus. Täisealise isiku hooldusvajadust hindab sotsiaalosakonna töötaja, kes esitab vallavalitsusele ettepaneku hooldaja määramiseks.