ANETT LII­SA PARTS Aeg­vii­dust või­tis suu­sa­ta­mi­se noor­te­sar­ja eta­pi

1224
ANETT LIISA PARTS.

16. veeb­rua­ril toi­mus Haan­jas Ale­xe­la-Ha­waii Exp­ress Noor­te­sar­ja kol­mas etapp suu­sa­ta­mi­se va­ba­teh­ni­kas ta­kis-­tu­se­le­men­ti­de­ga sp­rint. Sel­leks oli et­te val­mis­ta­tud 500meet­ri­ne kunst­lu­me­ga ring.

Aeg­vii­du pii­ga Anett Lii­sa Parts, kes esin­dab Amb­la Spor­dik­lu­bi, lä­bis kõi­ge noo­re­ma­te, ku­ni 11aas­tas­te tüd­ru­ku­te va­nu­sek­las­sis ra­ja aja­ga 1:28,08 mi­nu­tit ning või­tis esi­ko­ha. Star­dis oli kok­ku 31 tüd­ru­kut, Anett Lii­sa Parts edes­tas järg­mist 1,64 se­kun­di­ga.

Sa­ma va­nu­sek­las­si pois­se lõ­pe­tas 47. Ma­tis Mänd­mets Kol­ga­kü­la Spo­rdik­lu­bi Ra­da esin­da­ja tu­li 2.37,34 mi­nu­ti­ga 45. ko­ha­le, võit­ja­le kao­tas ta 1.05,82 mi­nu­tit.

Eelmine artikkelEM­MA SO­FIA LOO­TUS tu­li uju­mi­se noor­te­sar­jas 2. ko­ha­le
Järgmine artikkelAni­ja val­la aas­ta te­gi­ja­ile li­gi 800 häält