EM­MA SO­FIA LOO­TUS tu­li uju­mi­se noor­te­sar­jas 2. ko­ha­le

809
EMMA SOFIA LOOTUS Noortesarja 100 m vabaltujumise autasustamisel.

MA­RIAN­NE SEI­MAN

8. veeb­rua­ril toi­mu­nud uju­mi­se noor­te­sar­ja 2. eta­pil osa­le­sid Ind­rek Sei uju­mis­koo­li Kuu­sa­lu osa­kon­nast 6 noort uju­jat. Pa­ri­ma tu­le­mu­se ujus väl­ja Em­ma So­fia Loo­tus, kes saa­vu­tas 2007. aas­tal sün­di­nud nei­du­de seas 100 meet­ri va­bau­ju­mi­ses uue isik­li­ku re­kor­di­ga 1.05,8 mi­nu­tit 2. ko­ha. Aas­ta noo­re­ma­te tü­tar­las­te seas tu­li Ma­ri­liis Tiits sa­mu­ti isik­li­ku re­kor­di­ga 1.11,88 mi­nu­tit 46 osa­le­ja seas 11. ko­ha­le.

15.-16. veeb­rua­ril osa­le­sid Kuu­sa­lust 4 uju­jat Tar­tu Au­ra kes­ku­ses toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel võist­lu­sel Mad­wa­ve Chal­len­ge. Em­ma So­fia Loo­tus sai 200 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses oma va­nu­sek­las­sis hõ­be­me­da­li aja­ga 2.49,19 mi­nu­tit. Poo­le lü­he­mal dis­tant­sil tu­li ta 1.16,70 mi­nu­ti­ga 32 osa­le­ja seas 4. ko­ha.

50 meet­ri dis­tant­si­de ab­so­luu­tar­ves­tu­ses pää­ses Maar­ja Kat­he­ri­ne Link ka­hel kor­ral fi­naa­li 16 pa­re­ma sek­ka. 50 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses sai ta 59 võist­le­ja hul­gas aja­ga 34,02 mi­nu­ti­ga 12. ko­ha, va­bau­ju­mi­ses sa­ma pi­kal dis­tant­sil 65 osa­le­ja seas 13. ko­ha (29,66). 100 meet­ri rin­nu­liu­ju­mi­ses an­dis 1.23,41 mi­nu­tit tal­le 4. ko­ha ning 100 meet­ri se­li­li dis­tant­sil ujus ta väl­ja 8. ko­ha (1.13,20). Kõik tu­le­mu­sed on Maar­ja Kat­he­ri­ne Lin­gi isik­li­kud re­kor­did. Ar­ti Hein­maa (2006), saa­vu­tas oma esi­me­sel rah­vus­va­he­li­sel võist­lu­sel tu­ge­va isik­li­ku re­kor­di­ga 1.05,34 mi­nu­tit 60 poi­si seas 10. ko­ha.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la tee­de in­ves­tee­rin­gu­te ka­va­
Järgmine artikkelANETT LII­SA PARTS Aeg­vii­dust või­tis suu­sa­ta­mi­se noor­te­sar­ja eta­pi